Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
Untitled Document
ค้นหาข้อมูล
02685
[Thai Terracotta]
read:599
by: Mr.Chanok
หน้ากาก ของชาวนาคา   หน้ากาก ของชาวนาคา คนนากา มี หลายเผ่าพันธุ์ย่อย อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูง นากา พื้นที่ถัดจากชายแดนไทยพม่า ไปทางพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพม่า อินเดีย และ คนนากาใน รัฐนากาแลนด์ ดินแดนของชนกลุ่มน้อยใน อิ read more.
02682
[Buying & Saleing]
read:855
by: Mr.Chanok
พระซุ้มกอพิมพ์กลางกรุฤาษี เนื้อแก่ว่านมาก องค์นี้เป็นพิมพ์เล็กครับ เปิดราคา 5500 บาท   พระซุ้มกอพิมพ์กลางกรุฤาษี เนื้อแก่ว่านมาก องค์นี้เป็นพิมพ์เล็กครับ เปิดราคา 5500 บาท read more.
02681
[Buying & Saleing]
read:841
by: Mr.Chanok
พระคงสีพิกุล แท้ดูง่ายมาก พระหักซ่อมมา เปิดราคาแบ่งกันแขวน 3500 บาทครับ   พระคงสีพิกุล แท้ดูง่ายมาก พระหักซ่อมมา เปิดราคาแบ่งกันแขวน 3500 บาทครับ โทร 0932780999 read more.
02678
[Such as Collection]
read:951
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง ขนาดสิบสองนิ้ว   พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง ขนาดสิบสองนิ้ว สอบถามชนก หล้านามวงศ์ 0932780999 read more.
02677
[Such as Collection]
read:681
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร์ สมัยรัตน์โกสินทร์ ขนาดเก้านิ้ว   พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร์ สมัยรัตน์โกสินทร์ ขนาดเก้านิ้ว ราคา 15,000 บาท พระเครื่องแบ่งให้เช่า**หลังจากตรวจสอบพระโดยละเอียดแล้ว** ผู้เช่าสามารถ แสดงเจตนาในการเช่าโดยโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ได้ ท read more.
02676
[Such as Collection]
read:809
by: Mr.Chanok
ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ รูปนางกวัก   ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ รูปนางกวัก ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นไปอย่างรว read more.
02675
[Buying & Saleing]
read:816
by: Mr.Chanok
หนึ่งในพระชุดเบญจภาคี พระผงสุพรรณ กรุวัดพระศรีรัตน์มหาธาตุ สุพรรณบุรี   หนึ่งในพระชุดเบญจภาคี พระผงสุพรรณ กรุวัดพระศรีรัตน์มหาธาตุ สุพรรณบุรี read more.
02672
[Such as Collection]
read:1035
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสำริด ศิลปะสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาด 20 นิ้ว   ( ภาพพระพุทธรูป สุโขทัย วัสดุสำริด ขนาดหน้าตัก ราว 20 นิ้ว พุทธศตวรรษที่ 21) ราชอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20 อาณาจักรสุโขทัยตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบน หรือภาคเหนือ  read more.
02671
[Such as Collection]
read:838
by: Mr.Chanok
พระพรหม รัตน์โกสินทร์ ทองเดิมสวยมาก ขนาดห้านิ้ว   พระพรหม รัตน์โกสินทร์ ทองเดิมสวยมาก ขนาดห้านิ้ว โทรถาม 0932780999 อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แม้ว่าประเทศไทยจะมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติมาแต่อดีต แต่เมื read more.
02664
[Buying & Saleing]
read:954
by: Mr.Chanok
พระหลวงพ่อทวด พิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้ำ ปี 05 พระสวยดูง่าย   พระหลวงพ่อทวด พิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้ำ ปี 05 พระสวยดูง่าย พระเครื่องพระพุทธรูป สะสมและแบ่งเช่าโดย นก สุโขทัย พระทุกองค์ วัตถุโบราณทุกชิ้น ล้วนคัดสรรอย่างประณีต ว่าสวย ว่าแท้ และดูง่ายๆทั้งสิ้น ท่านที่ต้อง read more.

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

พระสมเด็จวัดบาง
จำนวนผู้เข้าชม : 35
พระรอดมหาวัน สี
จำนวนผู้เข้าชม : 38
พระกำแพงลีลาเม็
จำนวนผู้เข้าชม : 37
" พระรอดครูบากอ
จำนวนผู้เข้าชม : 160
พระเลี่ยงกรุประ
จำนวนผู้เข้าชม : 30
หนุมานแกะ หลวงพ
จำนวนผู้เข้าชม : 50

Counter :13923 [Start : 26/April/2007]