Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
Untitled Document
ค้นหาข้อมูล
02556
[talk Information]
read:1154
by: Mr.Chanok
ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ สุโขทัย   งานประเพณีลอยกระทงของไทย มีมาแต่สมัยสุโขทัยโดยมีคติความเชื่อว่าเป็นการบูชา และขอขมาพระแม่คงคาเป็นการสะเดาะเคราะห์ และบูชาพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระบาทเป็นต้น งานลอยกระทงเริ่มท read more.
02440
[talk Information]
read:1076
by: Mr.Chanok
การซ่อมแซมพระพุทธรูป สำริด ขนาดใหญ่   การซ่อมแซมพระพุทธรูป สำริด ขนาดใหญ่ พระพุทธสิริมารวิชัย พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยที่เก่าแก่ แต่เดิมชาวสุโขทัยเรียกท่านว่า “หลวงพ่องาม” หรือ “หลวงพ่อสุโขทัย” แต่เดิมเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดให read more.
02321
[talk Information]
read:1048
by: Mr.Chanok
ความลี้ลับของยาสั่ง!!!   ความลี้ลับของยาสั่ง!!! ยาสั่งคืออะไร มีอำนาจทางไสยศาสตร์หรือปฏิกิริยาทางเคมี (MAGICAL-POISON) ยาสั่งมีอนุภาพจริงหรือไม่ และมีผลต่อผู้ถูกใช้ด้วยอำนาจลึกลับทางไสยศาสตร์ หรือปฏิกิริยาทางเคมีในทางเป็ read more.
02299
[talk Information]
read:1028
by: Mr.Chanok
ซุ้มประตูเก่าแก่โบราณ วัดยางกงเชียงตุง พุทธศตวรรษที่ 22-23   ซุ้มประตูเก่าแก่โบราณ วัดยางกงเชียงตุง ลักษณะ เป็นสถาปัตยกรรม แบบล้านนา ที่นิยมสร้างในช่วง พุทธศตวรรษที่ 22-23 โดยสัญนิฐานจากลักษณะเด่นที่เกิดจาก การย่อมุมไม้สิบสองด้านนอกเสาของซุ้ม จอระนำที่ได้รับอิท read more.
02298
[talk Information]
read:1112
by: Mr.Chanok
วัดพระธาตุเขาน้อย   วัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นตัวเมืองน่าน และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่อ read more.
02286
[talk Information]
read:1398
by: Mr.Chanok
"เชียงแสน รากของศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย"   ตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่๒๒ เป็นต้นมา ล้านนาพบกับการแตกแยกภายในการแก่งแย่งชิงอำนาจกันเอง ภัยจากภายนอกที่เข้ามาแทรกแซงทั้งจากพม่ากรุงศรีอยุธยาและล้านช้าง ทำให้อำนาจอิสระที่คงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวก read more.
02282
[talk Information]
read:943
by: Mr.Chanok
วัดพระธาตุเพียงใจ (เปงใจ๋) เชียงตุง   วัดพระธาตุเพียงใจ (เปงใจ๋) เชียงตุง พระธาตุเพียงใจ (เปงใจ๋) อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านป่าขามเชียงตุง เป็นพระธาตุที่ชาวไทเขิน ไตขืน เชื่อว่าศักสิทธิ์­และนิยมไปกราบไหว้กันเป็นจำนวนมากในวันสำค­ัญทางพระพ read more.
02281
[talk Information]
read:900
by: Mr.Chanok
พระเจ้าล้านทอง   พระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว เชียงราย พระประธานที่ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๒ เมตร สูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี ๒.๘๐ เมตร รอบพระเศียร ๑.๖๐ เ read more.
02280
[talk Information]
read:946
by: Mr.Chanok
พระเจ้าทันใจ พระประธานบนชั้นสอง “โฮงหลวงแสงแก้ว” พิพิธภัณฑ์วัดพระแก้ว เชียงราย   พระเจ้าทันใจ พระประธานบนชั้นสอง “โฮงหลวงแสงแก้ว” พิพิธภัณฑ์วัดพระแก้ว เชียงราย วัดสำคัญทางภาคเหนือ นิยมสร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า “พระเจ้าทันใจ” ซึ่งหมายถึง พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน read more.
02262
[talk Information]
read:998
by: Mr.Chanok
ตุ๊กตาจีน รูปนักพรต ปางบู๊ สูงสิบนิ้ว   ตุ๊กตาจีน รูปนักพรต ปางบู๊ สูงสิบนิ้ว เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบกังไสลวดลายละเอียดงดงามนำเข้าจากจีน เป็นของเก่า ราคา สามพันห้าร้อยบาท โทร ชนก หล้านามวงศ์ 0816728899 read more.
page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

พระขุนแผนหน้าอิ
จำนวนผู้เข้าชม : 27
หนุมานหน้ากระบี
จำนวนผู้เข้าชม : 15
พระสมเด็จวัดระฆ
จำนวนผู้เข้าชม : 41
พระหลวงพ่อทวด 2
จำนวนผู้เข้าชม : 67
พระสามวัดดอนแก้
จำนวนผู้เข้าชม : 84
พระปิดตาหลวงพ่อ
จำนวนผู้เข้าชม : 73

Counter :14346 [Start : 26/April/2007]