Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
Untitled Document
ค้นหาข้อมูล
00181
[talk Information]
read:10791
by: Mr.Chanok
มัณฑะเลย์ ราชวังสุดท้ายของพม่า   เมืองมัณฑะเลย์ : ปัจจุบันนี้มีฐานะเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของพม่ารองจาก ย่างกุ้ง และเป็นราชธานีสุดท้ายของราชวงศ์พม่าก่อนที่ระบอบกษัตริย์จะถูกโค่นล้มลง และก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก่อนเสียกรุงศรีครั read more.
00180
[talk Information]
read:3320
by: Mr.Chanok
กุศลคือทุน : กลไกแห่งความสำเร็จของพม่า   ชาวพม่าส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทเช่นเดียวกับไทยเรา แต่ถ้าเทียบวิถีชีวิตระหว่างชาวไทยกับชาวพม่าในยุคสมัยนี้ คนพม่าดูจะมีความเหนือกว่าในด้านศรัทธาและความใกล้ชิดต่อศาสนา จนอาจกล่าวได้ว่าวิถีพุ read more.
00170
[talk Information]
read:7125
by: Mr.Chanok
พระสีวลี (มหาสาวก)   พระสีวลี (มหาสาวก) ภิกษุผู้เป็นเลิศในด้านสักการะ ประวัติความเป็นมา พระสีวลี เป็นพระราชโอรสของพระนางสุปปวาสา ผู้เป็นธิดาของพระเจ้ากรุงโกลิยะ ตั้งแต่พระสีวลีได้ปฏิสนธิถือกำเนิดในครรภ์พระมารด read more.
00169
[talk Information]
read:6974
by: Mr.Chanok
หลวงพ่ออุตมะ วัดวังวิเวการาม ที่ข้าพเจ้ารู้จัก   ครั้งหนึ่ง สมัยที่ผมเรียนจบใหม่ใหม่ สมัยนั้นผมทำงานเป็นพนักงานฝ่ายรายการของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่ทำงานด้านงานข่าวและรายการโทรทัศน์ ได้มีโอกาศได้ไปยังวัดวัดหนึ่งที่ไกลมาก ขับรถจาก อ.เมือง จ.ตากไป ยังว read more.
00150
[talk Information]
read:1422
by: Mr.Chanok
ช่วยกันหน่อยครับ วัดดีดีที่เชียงราย   ช่วยกันหน่อยครับ วัดดีดีที่เชียงราย read more.
00145
[talk Information]
read:4492
by: Mr.Chanok
ถนนจากจีน   ถนนจากจีนผลจากการจัดงานสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างไทย-จีน” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ที่นครคุนหมิง จัดโดยกระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย และ The Chartered Institute of Logistics & Tra read more.
00106
[talk Information]
read:10775
by: Mr.Chanok
การขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ   มรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้สรรค์สร้างขึ้นมา เป็นสมบัติอันมีค่าอย่างยิ่งยากที่จะหาสิ่งใดมาเทียบเทียมได้ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เป็นสิ่งที่ read more.
page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

พระแผงสิบ หรือพ
จำนวนผู้เข้าชม : 28
หลวงพ่อทวด 97 พ
จำนวนผู้เข้าชม : 75
พระกาบปลี
จำนวนผู้เข้าชม : 35
พระลือ (หน้ามงค
จำนวนผู้เข้าชม : 35
เหรียญเสี้ยวหนึ
จำนวนผู้เข้าชม : 53
เหรียญเมืองไท
จำนวนผู้เข้าชม : 56

Counter :15071 [Start : 26/April/2007]