ภาพพระพุทธเจ้า สมณโคดม ตามทัศนคติแบบหินยาน
ภาพพระพุทธเจ้า สมณโคดม ตามทัศนคติแบบหินยาน

Writer :Mr.Chanok, Date : 30-07-2010 10:54:42Counter :13871 [Start : 26/April/2007]