เครื่องถ้วยสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20
เป็นรูปกระปุก ขนาด 3 นิ้วเศษ เขียนลายลงน้ำเคลือบ สมบูรณ์

Writer :Mr.Chanok, Date : 04-11-2008 01:30:32Counter :13871 [Start : 26/April/2007]