เครื่องถ้วยสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 รูปกระปุก ขนาด 3 นิ้วเขียนลาย
เครื่องถ้วยสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 รูปกระปุก ขนาด 3 นิ้วเขียนลาย ชนิดไม่เคลือบ

Writer :Mr.Chanok, Date : 04-11-2008 01:35:15
Date : 04-11-2008 01:35:15Counter :13871 [Start : 26/April/2007]