พระรอดกรุหนองตอง (เวียงมะโน)
พระรอดกรุหนองตอง (เวียงมะโน)
เวียงมะโน...เมืองบริวารที่เป็นปราการชั้นกลางด้านทิศตะวันตกของมหานครหริภุญไชย...เป็นเมืองในที่ลุ่มต่ำ เป็นเมืองอุดมพืชพันธุ์ธัญญาหาร...กรุหนองตอง/เวียงมะโน จึงเป็น กรุน้ำ อีกแห่งหนึ่ง
พูดถึงพระรอดกรุหนองตอง จัดว่าเป็นพระสุดยอดหายากแห่งแดนล้านนาอีกกรุ พระรอด กรุหนองตอง หรือ กรุเวียงนะโม พระกรุนี้มีการเปิดกรุอย่างเป็นทางการโดยกรมศิลปากร จึงน่าเชื่อถือได้ มีหลักฐานเอกสารทางราชการ มีรายงานการขุดค้นบันทึกไว้เป็นหลักฐาน พระพิมพ์เนื้อดินเผาสกุลลำพูนหมวดพระรอด กลุ่มพระรอดพิมพ์เล็ก*กรุหนองตอง*นี้...นับตั้งแต่ขุดค้นพบเมื่อมีการสำรวจ ทางโบราณคดีเมื่อปี 2526 กับอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหาร พระเจดีย์และอุโบสถเมื่อปี 2535 นั้น พระเนื้อดินเผาพิมพ์พระรอดที่พบพร้อมกับวัตถุโบราณ เทวรูป พระพุทธรูปสำริด ทอง เงินและพระพิมพ์ดินเผาพิมพ์ต่างๆ เฉพาะพิมพ์พระรอดมีความแตกต่างในพิมพ์ทรงองค์พระพอให้สังเกตได้แต่ไม่สามารถแยก/จำแนกออกอย่างชัดเจนให้เป็น พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์เล็กได้เหมือนกับพระรอดหลัก(พระรอดกรุวัดมหาวัน)
ภูมิประเทศของหมู่บ้านหนองตอง/เวียงมะโนเป็นที่ลุ่มต่ำมาแต่โบราณ...กรุหนอง ตองจึงเป็น *กรุน้ำ* *น้ำฮาก* มีผลต่อกายภาพของเนื้อหาและวรรณะพระรอดกรุหนองตอง มากน้อยแตกต่างกันไป...ทำให้พระรอดกรุหนองตองจำนวนหนึ่งมีหลายวรรณะสีอยู่ใน องค์เดียว
โดยลักษณะพุทธศิลป์ที่ปรากฏเป็นพระดินเผาหมวดพระรอด จึงมีการเทียบพิมพ์พระรอดกรุหนองตองกับพระรอดหลัก
บันทึกไว้เพียงว่า ...ตำหนิพิมพ์ทรงเข้ากันได้กับพิมพ์เล็ก แต่พระรอดกรุหนองตอง/เวียงมะโน มีก้านโพธิ์ปรากฏ เป็นเส้นตรงปลายเรียว ขึ้นขนาบเฉียงอยู่สองข้างพระเศียร...ขนาดขององค์พระหลั่นคละกันไป แบ่งได้ตามวรรณะสีและเนื้อพระ..แม้แต่ในรายการประกวดฯที่มีขึ้น/ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการแยกพิมพ์พระรอดกรุหนองตองเป็น ใหญ่ กลาง เล็ก แต่มีการแยก สี/วรรณะ

องค์นี้จัดเป็นพระฟอร์มสวยครับ เนื้อเขียวจัดดูง่าย สินสอดสำหรับผู้นิยมของสวยครับ 6,900 บาท

KBANK 4072226750
จูน 0812883617

Writer :punchai, Date : 10-04-2011 08:09:59


ด้านหลังครับ คราบน้ำฮาก(โคลน) ตามสูตรพระกรุนี้

Date : 10-04-2011 08:09:59Counter :13983 [Start : 26/April/2007]