ท้าวเวสสุวรรณ เจ้าคุณศรี (สนธิ์) วัดสุทัศน์
ท้าวเวสสุวรรณ เจ้าคุณศรี (สนธิ์) วัดสุทัศน์

Writer :Mr.Chanok, Date : 26-06-2011 10:33:10


หลังจากตรวจสอบพระโดยละเอียดแล้ว** ผู้เช่าสามารถ แสดงเจตนาในการเช่าโดยโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ได้ ที่โทรศัพท์หมายเลข 08 1672 8899 หรือส่งอีเมล์ แจ้งที่ nokkiller@hotmail.com โดยโอนเงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 431-031761-7 ชื่อ ชนก หล้านามวงศ์ พระจะจัดส่งโดยระบบ EMS ลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการทั่วประเทศหรืออาจมารับพระได้ด้วยตัวเองก็ได้


Date : 26-06-2011 10:33:10Counter :15071 [Start : 26/April/2007]