พระพุทธรูปสมัยรัชกาล ปางสมาธิ หน้าตักเก้านิ้ว
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล ปางสมาธิ หน้าตักเก้านิ้ว

Writer :Mr.Chanok, Date : 24-11-2013 02:02:58


พระเครื่องแบ่งให้เช่า**หลังจากตรวจสอบพระโดยละเอียดแล้ว** ผู้เช่าสามารถ แสดงเจตนาในการเช่าโดยโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ได้

ที่โทรศัพท์หมายเลข 08 6670 8877 และ 08 1672 8899
หรือส่งอีเมล์ แจ้งที่ nokkiller@hotmail.com

โดยโอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด บัญชีออมทรัพย์เ
ลขที่ 431-031761-7
ชื่อ ชนก หล้านามวงศ์

พระจะจัดส่งโดยระบบ EMS ลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการทั่วประเทศหรืออาจมารับพระได้ด้วยตัวเองก็ได้

Date : 24-11-2013 02:02:58

โทรถาม ชนก หล้านามวงศ์ 0816728899

Date : 24-11-2013 02:02:58

พระเครื่องแบ่งให้เช่า**หลังจากตรวจสอบพระโดยละเอียดแล้ว** ผู้เช่าสามารถ แสดงเจตนาในการเช่าโดยโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ได้

ที่โทรศัพท์หมายเลข 08 6670 8877 และ 08 1672 8899 line "นก โขทัย"
หรือส่งอีเมล์ แจ้งที่ nokkiller@hotmail.com

โดยโอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด บัญชีออมทรัพย์เ ลขที่ 431-031761-7
ชื่อ ชนก หล้านามวงศ์

พระจะจัดส่งโดยระบบ EMS ลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการทั่วประเทศหรืออาจมารับพระได้ด้วยตัวเองก็ได้

(รายการนี้ให้เช่าไปแล้วครับ)

Date : 24-11-2013 02:02:58Counter :15071 [Start : 26/April/2007]