เครื่องเขินลงรัก ทาชาด อายุกว่าห้าสิบปีขึ้นไป
มีหลายชิ้นราคาไม่เท่ากันสนใจสอบถาม ครับ

Writer :Mr.Chanok, Date : 20-02-2014 04:44:29


มีทั้งลักษณะคล้ายปิ่นโต และโถใส่ข้าวเหนียวถวายพระ

Date : 20-02-2014 04:44:29


ส่วนนี่เป็นขันโตกไม้สัก มีความเก่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม

Date : 20-02-2014 04:44:29


มะหน่อหรือสาวๆชาวพม่ากำลังเช็ดถูของเก่าที่ได้มาครับ

Date : 20-02-2014 04:44:29Counter :13871 [Start : 26/April/2007]