ดาบหญิง ดาบไทย เป็นดาบคู่ หลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวล
ดาบหญิง ดาบไทย เป็นดาบคู่ หลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวล ถือเป็นของหายากมาก สำหรับดาบหญิง ทรงใบข้าวที่มีขนาดเล็ก
นิยมสร้าง ให้หญิงสาวที่มีศักดิ์ฐานะถือ ดาบนี้จัดสร้างเป็นคู่ สัญนิฐานว่าอาจสร้างขึ้นเพื่อเจ้าของที่เป็นพี่น้องกัน

มิติ ความยาวใบดาบ 12 นิ้ว ด้ามดาบยาว 7 นิ้ว
ด้ามดาบเคียนด้วยหวายกั่น ลงอักขระพร้อมทั้งฝังตะกรุดแผ่นตามตำหรับ สายดาบฟ้าฟื้น
ฝัก เคียนหวายถักคาด จำนานห้าเปลาะ

วัสดุ ตีขึ้นจากเหล็กกล้าชนิดเหล็กเหนียว ผ่านการชุบแข็ง น้ำหนักดาบและการจัดทรงลงตัวมาก ถือสะดวก
เนื่องจากเป็นทรงใบข้าว การฟันหรือแทงจึงไม่กินแรงผู้ใช้


การขาย
ขายเป็นคู่ครับไม่ได้แยก 12,000 บาท
โทรถาม 0932780999

Writer :Mr.Chanok, Date : 29-05-2016 03:13:40


ดาบหญิง ดาบไทย เป็นดาบคู่ หลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวล

ขายเป็นคู่ครับ 12,000 บาท
โทรถาม 0932780999

Date : 29-05-2016 03:13:40


ดาบหญิง ดาบไทย เป็นดาบคู่ หลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวล

ขายเป็นคู่ครับ 12,000 บาท
โทรถาม 0932780999

Date : 29-05-2016 03:13:40


ดาบหญิง ดาบไทย เป็นดาบคู่ หลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวล

ขายเป็นคู่ครับ 12,000 บาท
โทรถาม 0932780999

ปิดรายการครับ ขายแล้ว

Date : 29-05-2016 03:13:40Counter :13873 [Start : 26/April/2007]