กระถางกำยานสัมฤทธิ์ เป็นของจากจีน อายุราว 400 ปี ขนาดกว้าง 11 นิ้ว
กระถางกำยานสัมฤทธิ์ เป็นของจากจีน อายุราว 400 ปี ขนาดกว้าง 11 นิ้ว ถอดได้สองชิ้น ราคา 1800 บาท

ชนก หล้านามวงศ์ 0932780999

Writer :Mr.Chanok, Date : 11-08-2016 11:00:01Counter :13679 [Start : 26/April/2007]