พระสิกขี ศิลปะหริภุญไชย พบที่กรุ มหาวันลำพูน
พระสิกขี อยู่ในตระกูลพระภาคเหนือ คนวงการพระรุ่นเก่าจะรู้จัก เป็นพระหายาก หลายท่านอาจไม่คุ้นตา เพราะมีน้อย ที่น่าสนใจ คือ ขุดเจอในกรุเดียวกับพระรอดมหาวัน ลำพูน เป็นพระโบราณ อายุพันปี ขนาดค่อนข้างใหญ่

พระชุดลำพูน เป็นพระพิมพ์ แต่พระสิกขี เป็นพระปั้น ปั้นกับมือทำให้ขนาด และลวยลายพิมพ์ทรง แต่ละองค์จะไม่เหมือนกันศิลปะพระสิกขี ให้ความรูสึกไปในด้านดุดัน น่าเกรงขาม ปั้นได้งามมาก แม้เป็นศิลปลำพูน แต่ลวดลายบ่งบอกได้รับอิทธิพลจากศิลปลพบุรี


พระสิกขีนั้น จากข้อมูลของศุนย์วัฒนธรรม ระบุว่า อายุสมัย หริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ 14-17 พระสิกขีปัจจุบัน ถูกจัดเป็นพระเครื่องประเภทหนึ่ง สำหรับนักสะสม แต่ในทางประวัติศาสตร์ศิลปะแล้ว พระสิกขี คือชิ้นส่วนประติมากรรมรูปบุคคล ที่ใช้ประดับสถูปที่กรอบซุ้มจระนำในทำนอง เทวดา หรือทวารบาลเฝ้าศาสนสถาน
พระสิกขีในวงการพระเครื่องมี 3 แบบคือ
1. พระสิกขีทรงเทริด แบบยกพระกรขึ้น 2 ข้าง
2. พระสิกขีหน้าครุฑ
3. พระสิกขี ที่เป็นเทพธิดา ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นระดับอก พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว พระวรกายบิด นุ่งผ้าชักชายพกเป็นแผ่นโค้งขนาดใหญ่ ส่วนพระพักตร์นั้นไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเช่นไร
ส่วนการตั้งชื่อว่า “พระสิกขี” นั้นเนื่องจาก ยึดเอาตามชื่อของ พระสิกขีพุทธปฏิมา ที่ตำนานระบุว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยพระนางจามเทวี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นก โขทัย โทร 0932780999

Writer :Mr.Chanok, Date : 22-04-2018 11:33:49Counter :13872 [Start : 26/April/2007]