พระหลวงพ่อทวด 2497 พิมพ์พระรอด (เล็ก)
พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน รุ่นแรก ปี ๒๔๙๗ นี้ตามหลักฐานในหนังสือของ วัดช้างให้ ระบุว่ามี ๓ พิมพ์หลัก คือ พิมพ์ใหญ่, พิมพ์กลาง (มีมากที่สุด) และ พิมพ์เล็ก (หรือพิมพ์พระรอด) ต่อมาก็มีเพิ่ม พิมพ์ต้อ เป็นพิมพ์ที่ ๔ (เพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจน) โดยแต่ละพิมพ์ที่ว่านี้ยังแบ่งออกเป็นหลายพิมพ์ย่อยๆ ออกไปอีก

สำหรับ พิมพ์พระรอด นี้จัดอยู่ในกลุ่ม พิมพ์เล็ก ซึ่งแบ่งออกพิมพ์ย่อยๆ ออกไปได้อีกนับสิบพิมพ์ เรียกชื่อตามกายภาพขององค์พระ เช่น พิมพ์รอดใหญ่ พิมพ์พระรอดกลาง พิมพ์พระรอดเล็ก พิมพ์พระรอดชะลูด พิมพ์พระรอดต้อ และพิมพ์พระรอดทั่วไป

นอกจากพิมพ์ที่ชัดเจนไม่บิ่นสึกแล้ว องค์นี้ยังมีคราบน้ำว่านเต็ม สวยดูง่ายมาก ครับ

Writer :Mr.Chanok, Date : 19-08-2018 04:19:05


สอบถาม ชนก หล้านามวงศ์ โทร 0932780999

Date : 19-08-2018 04:19:05Counter :14810 [Start : 26/April/2007]