พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม

ก่อนปี พ.ศ.2500 ปรากฏว่ามีคนร้ายลักลอบขุดกรุพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม ได้พระสมเด็จฯ ไปเป็นอันมาก ทางวัดพิจารณาเห็นว่า หากขืนปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนี้สืบไป พระสมเด็จวัดบางขุนพรหมคงหมดไปจากกรุเป็นแน่แท้ จึงดำเนินการเปิดกรุอย่างเป็นทางการ โดยเรียนเชิญ จอมพล ประภาส จารุเสถียร เป็นประธาน ปรากฏว่าได้พระสมเด็จฯ จำนวนมาก มีทั้งที่สมบูรณ์ไม่หักไม่ชำรุดจำนวนหนึ่ง และอีกจำนวนหนึ่งเป็นพระที่หักและชำรุด จากนั้นทางวัดได้นำพระสมเด็จฯ ใส่ซองปิดผนึกนำออกให้บูชา เพียงองค์ละหนึ่งพันกว่าบาทเท่านั้น พระที่ได้จากการเปิดกรุนี้เรียกกันว่า "พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม กรุใหม่" ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษคือ จะปรากฏขี้กรุเป็นสีน้ำตาลแก่ และมีคราบดินเกาะครอบคลุมองค์พระอยู่ทั่วไป ขี้กรุสีน้ำตาลนั้นสันนิษฐานว่า เกิดจากการที่ปี พ.ศ.2485 ซึ่งน้ำท่วมใหญ่ และท่วมกรุพระเจดีย์วัดบางขุนพรหมเป็นระยะเวลานานมาก ทำให้พระสมเด็จฯ ในกรุต้องแช่น้ำผสมผสานกับดินเหนียวที่ตกหล่นอยู่ในกรุตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการตกพระสมเด็จฯ จึงเป็นเหตุให้เกิดขี้กรุสีน้ำตาล อีกทั้งเกิดจาก “คราบกรุสีน้ำตาล” หรือ “ขี้กรุน้ำมันตังอิ๊ว” ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เคล็ดลับสำคัญอีกประการหนึ่งอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม กรุใหม่ คือ เนื้อในขององค์พระมักจะปรากฏเป็นโพรงอากาศภายในองค์พระ บางองค์เมื่อนำไปเอ็กซเรย์จะดูเหมือนมีรอยอุดรอยซ่อมทั่วทั้งองค์

Writer :Mr.Chanok, Date : 11-11-2018 01:26:41Counter :14810 [Start : 26/April/2007]