เหรียญเมืองไท
เหรียญแบนเหรียญแรกของไทยผลิตออกมาพร้อมกับ "เหรียญช้าง-เมืองไท"จำนวนผลิตเพียงอย่างละ 500 เหรียญแต่เนื่องจากรัชกาลที่ 3 ไม่ทรงโปรดจึงไม่ได้นำออกมาใช้งานครับ

Writer :Mr.Chanok, Date : 27-12-2018 06:03:36


เหรียญแบนเหรียญแรกของไทยผลิตออกมาพร้อมกับ "เหรียญช้าง-เมืองไท"จำนวนผลิตเพียงอย่างละ 500 เหรียญแต่เนื่องจากรัชกาลที่ 3 ไม่ทรงโปรดจึงไม่ได้นำออกมาใช้งานครับ

เหรียญพบน้อยมาก ยังไม่เปิดราคา

Date : 27-12-2018 06:03:36Counter :15071 [Start : 26/April/2007]