พระลือ (หน้ามงคล)


พระลือหน้ามงคลได้รับความนิยมสูงสุดรองจากพระรอด พุทธคุณของพระลือเป็นที่ยอมรับกันโดยแท้ โดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าวานิช ข้าราชการ ครูบาอาจารย์ ทหาร ตำรวจ พระลือหน้ามงคลมีอยู่หลายพิมพ์มีความแตกต่างของรายละเอียดอยู่บ้างต้องสังเกตุ ความแตกต่างนั้นคือ รายละเอียดของลวดลายของดอกบัวรอบๆองค์พระ สังเกตุให้ดีลวดลายประดับเป็นดอกบัวที่ประกอบไปด้วย ก้านบัว ใบบัวไม่ใช่เป็นใบโพธิ์หรือก้านโพธิ์เหมือนกับของพระคง พระเปิมพระบาง ดูกันให้ดีและละเอียดกันหน่อย ฐานที่ประทับ เป็นบัวคว่ำ บัวหงาย มองดูเผินๆเหมือนกับบัวเหลี่ยม

พระลือหน้ามงคลสีขาว องค์นี้ สีนี้จัดได้ว่าเป็นสีที่หายากองค์พระงามสมบูรณ์เป็นพระที่อยู่ในที่ดี คืออยู่ในชั้นทรายที่มีความแห้ง จึงไม่ถูกทำลายหรือการรบกวนของความชื้นที่จะทำให้เนื้อพระยุ่ย หรือผุกร่อนได้ ไม่มีคราบกรุหรือราดำติดอยู่ให้เห็น เป็นพระลือที่มีเนื้อสะอาด

Writer :Mr.Chanok, Date : 30-12-2018 12:12:58Counter :15071 [Start : 26/April/2007]