โถเคลือบทรงสูง พบที่เตาทุเรียงศรีสัชนาลัย อายุราวสุโขทัยตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 19
โถเคลือบทรงสูง พบที่เตาทุเรียงศรีสัชนาลัย อายุราวสุโขทัยตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 19

Writer :Mr.Chanok, Date : 23-12-2008 10:48:35

ปิดรายการครับ

Date : 23-12-2008 10:48:35Counter :13871 [Start : 26/April/2007]