ผอบ หรือผะอบ สร้างจากโลหะดุนลาย
ผอบ หรือผะอบ สร้างจากโลหะดุนลาย จากลักษณะของเทคนิคการสร้างและลวดลาย อยู่ในสมัยอยุทธยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 นอกจากนั้นภายในยังพบเครื่องใช้สำหรับชนชั้นสูงอีกหลายประการ

Writer :Mr.Chanok, Date : 27-12-2008 09:53:39

ปิดรายการครับ

Date : 27-12-2008 09:53:39Counter :13871 [Start : 26/April/2007]