มกรคายนาค
ปูนปั้นประดับอาคาร ยุคคลาสสิคของสุโขทัย อันเป็นยุครุ่งเรือง เป็นรูปแบบพญานาค (หรือรูปตัวสำรอก) บางทีก็เรียกว่า มกรคายนาค ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปแบบ ล้านนา(สกุลช่างน่าน หรือและไทลื้อ ชนก.) ชิ้นนี้ถือว่าสมบูรณ์มาก ใชเชิงศิลปะเพราะองค์ประกอบครบ

Writer :Mr.Chanok, Date : 27-12-2008 09:55:22Counter :13871 [Start : 26/April/2007]