บุษบกมาลา หรือบัลลังค์นกยูง ศิลปชั้นสูงของพม่า ขนาดกว้าง 30 ซม ปิดทองล่องชาดประดับกระจก
บุษบกมาลา หรือบัลลังค์นกยูง ศิลปชั้นสูงของพม่า ขนาดกว้าง 30 ซม ปิดทองล่องชาดประดับกระจก

Writer :Mr.Chanok, Date : 08-10-2008 07:19:21Counter :13871 [Start : 26/April/2007]