หัวธนูสำริด สมัยสุโขทัยตอนต้น
หัวธนูสำริด สมัยสุโขทัยตอนต้น เป็นของสูง สำหรับชนชั้นสูงใช้ มีร่องเลือดและขยักที่ได้รับเทคโนโลยีมาจากประเทศจีน เมื่อปักเข้าไปแล้วต้องดันให้ทะลุออกอีกทางเท่านั้น เมื่อถอนออกจะเกิดแผลฉกรรณ เจ็บปวดมาก ชิ้นนี้ขอโชว์อย่างเดียวครับ

Writer :Mr.Chanok, Date : 11-06-2009 02:44:33Counter :13871 [Start : 26/April/2007]