พระบัวเข็มศิลปพม่า พิมพ์พระอุปคุต ปางแปลงกายเป็นพระแก่ มีใบบัวปิดเกศา (องค์ที่ 3)
พระบัวเข็มศิลปพม่า พิมพ์พระอุปคุต ปางแปลงกายเป็นพระแก่ มีใบบัวปิดเกศา (องค์ที่ 3) ราคา 1650 บาท

Writer :Mr.Chanok, Date : 16-10-2008 07:35:18Counter :15071 [Start : 26/April/2007]