Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
02948
[talk Information]
read:10
by: Mr.Chanok
สิบประการคนเล่นพระพึงจดจำ   ครูบาอาจารญ์ท่านนึงของผม คือพี่หมูสมัยก่อนคือเว็บศูนย์พระ ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่พี่หมูยังคงอยู่ในวงการผมติดตามพี่หมูมานานได้วิชาความรู้จากพี่หมูก็เยอะ ต่อไปนี้คือข้อคิดและควรจำสำหรับคนเล่นพระที่พึงปฎิบัติ ๑. ใจเย็น ผู้ที่เล่นพระควรจะเป็นผู้ที่ใจเย็นไม่งกอยากได้ของๆ เขา จนมองไม่เห็นว่าอะไรไม่สมควร การรีบร้อนจนเกินไป บางทีอาจมีการผิดพลาดได้ง่ read more.
02947
[Buying & Saleing]
read:14
by: Mr.Chanok
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่   พระสมเด็จฯวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นองค์พระประธานใน พระชุดเบญจภาคี ท่านผู้สร้าง คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พุทธคุณ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระสมเด็จฯระฆังฯ มีมากมาย นับว่าเป็นพระเครื่องยอดนิยมอันดับหนึ่งตั้งแต่มีวงการพระเครื่องมา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)  read more.
02946
[Buying & Saleing]
read:15
by: Mr.Chanok
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์   พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์ พระสมเด็จฯวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นองค์พระประธานใน พระชุดเบญจภาคี ท่านผู้สร้าง คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พุทธคุณ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระสมเด็จฯระฆังฯ มีมากมาย นับว่าเป็นพระเครื่องยอดนิยมอันดับหนึ่งตั้งแต่มีวงการพระเครื่องมา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธย read more.
02935
[Buying & Saleing]
read:48
by: Mr.Chanok
พระนางเพชรกลับ กรุประตูนะโม จ.สุโขทัย เนื้อชินเงิน   พระนางเพชรกลับ กรุประตูนะโม จ.สุโขทัย เนื้อชินเงิน พระสภาพผิวเดิมๆ พระมีหน้าตา สนิมขุมจัดๆ พระพิมพ์นี้โบราณว่าไว้ว่าช่วยกลับร้ายกลายเป็นดี พระมีระเบิดตามธรรมชาติและกาลเวลาตามแบบฉบบพระอายุมากกว่า 700 ปี พระพิมพ์นี้หายากพบเจอน้อย ปิดรายการครับ read more.
02930
[Buying & Saleing]
read:76
by: Mr.Chanok
พระพุทธกวัก กรุวัดแสนตอ สวยสุดแล้วครับ   พระพุทธกวัก กรุวัดแสนตอ สุดยอดแห่งความหายาก แท้ดูง่าย โทร 0932780999 นก โขทัย read more.
02929
[Such as Collection]
read:66
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ   พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ สวยดูง่าย สภาพนี้หายากมากเศรฐกิจดีดีไม่ได้เห็นแน่นอน โทร 0932780999 ชนก read more.
02923
[Buying & Saleing]
read:114
by: Mr.Chanok
พระลีลา ชัยนาทกรุสรรค์บุรี   พระร่วมสมัยสุโขทัยตอนปลาย ถึงอยุทธยาตอนต้นเลยทีเดียว เนื้อดินละเอียดอมเขียว พระสวนสมบูรณ์ไม่มีอุดซ่อม เลี่ยมทองพร้อมใช้ เปิดราคาเพียง 18500 บาทเท่านั้น โทร 0932780999 ชนก read more.
02919
[Such as Collection]
read:146
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป เชียงแสนสิงห์สาม หน้าตัก 3.5 นิ้ว   ห้วงรัชสมัยพระเจ้าอนุรุทมหาราชแผ่อำนาจเข้ามาปกครองเมืองเชียงแสนนั้น พระองค์ได้นำเอาพระพุทธศาสนาลัทธิหินยาน (เถรวาท) อย่างพุกามเข้ามาเผยแผ่ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาลัทธิหินยานที่เข้ามาทางประเทศอินเดียฝ่ายเหนือผ่านมอญและพม่า อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้เอง พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนจึงได้รับอิทธิพลจากพระพุทธรูปศิลปะอินเดียสกุลช่างปาละอี read more.
02918
[Such as Collection]
read:134
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร วัสดุสำริด ขนาด 2.5 นิ้ว   พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร( สกุลช่าง กำแพงเพชร)ขนาด หน้าตัก 2.5 นิ้วสำริด มีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนในหมวดใหญ่ คือพระรัศมีเป็นเปลว ขมวดพระเกศาเล็ก พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ำ พระนาสิกงุ้ม ตามแบบลักษณะมหาบุรุษจากอินเดีย พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง ชาวจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี ปลายเป็นเขี้ยวตะข read more.
02915
[Thai Terracotta]
read:130
by: Mr.Chanok
????????????? แจกันหูโต้วไฉ่ลายต้นดอกไม้?สมัยจักรพรรดิยุงเจิ้นราชวงศ์ชิง ขนาดแปดนิ้ว   แจกันหูโต้วไฉ่ลายต้นดอกไม้?สมัยจักรพรรดิยุงเจิ้นราชวงศ์ชิง ขนาดแปดนิ้วแจกัน โต้วไฉ่ลายต้นดอกไม้?สมัยจักรพรรดิยุงเจิ้นราชวงศ์ชิง : กลีบดอกเขียนสีเฝินไฉ่(สีบนเคลือบ) ต้นดอกไม้เขียนสีโต้วไฉ่(ผสมกลมกลืนสีใต้เคลือบกับสีบนเคลือบ) เกร็ดการสร้างโรงงานราชสำนัก ที่จิ่งเต๋อเจิ้นช่วงปลายยุคคังซี (สมัยจักรพรรดิคังซีราชวงศ์ชิง (ปี1661-1722))ได้ทำการผลิตเครื่องเคล read more.

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

สิบประการคนเล่นพระพึงจดจำ
จำนวนผู้เข้าชม : 10
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม : 14
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์
จำนวนผู้เข้าชม : 15
พระนางเพชรกลับ กรุประตูนะโม จ.สุโขทัย เนื้อชินเงิน
จำนวนผู้เข้าชม : 48
พระพุทธกวัก กรุวัดแสนตอ สวยสุดแล้วครับ
จำนวนผู้เข้าชม : 76
พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ
จำนวนผู้เข้าชม : 66

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]