Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
02931
[Buying & Saleing]
read:17
by: Mr.Chanok
พระกาบปลี กรุวัดมหาวัน สวยสมบูรณ์   พระกาบปลี กรุวัดมหาวัน สวยสมบูรณ์ นก โขทัย 0932780999 read more.
02930
[Buying & Saleing]
read:29
by: Mr.Chanok
พระพุทธกวัก กรุวัดแสนตอ สวยสุดแล้วครับ   พระพุทธกวัก กรุวัดแสนตอ สุดยอดแห่งความหายาก แท้ดูง่าย โทร 0932780999 นก โขทัย read more.
02929
[Such as Collection]
read:15
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ   พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ สวยดูง่าย สภาพนี้หายากมากเศรฐกิจดีดีไม่ได้เห็นแน่นอน โทร 0932780999 ชนก read more.
02923
[Buying & Saleing]
read:69
by: Mr.Chanok
พระลีลา ชัยนาทกรุสรรค์บุรี   พระร่วมสมัยสุโขทัยตอนปลาย ถึงอยุทธยาตอนต้นเลยทีเดียว เนื้อดินละเอียดอมเขียว พระสวนสมบูรณ์ไม่มีอุดซ่อม เลี่ยมทองพร้อมใช้ เปิดราคาเพียง 18500 บาทเท่านั้น โทร 0932780999 ชนก read more.
02919
[Such as Collection]
read:112
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป เชียงแสนสิงห์สาม หน้าตัก 3.5 นิ้ว   ห้วงรัชสมัยพระเจ้าอนุรุทมหาราชแผ่อำนาจเข้ามาปกครองเมืองเชียงแสนนั้น พระองค์ได้นำเอาพระพุทธศาสนาลัทธิหินยาน (เถรวาท) อย่างพุกามเข้ามาเผยแผ่ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาลัทธิหินยานที่เข้ามาทางประเทศอินเดียฝ่ายเหนือผ่านมอญและพม่า อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้เอง พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนจึงได้รับอิทธิพลจากพระพุทธรูปศิลปะอินเดียสกุลช่างปาละอี read more.
02918
[Such as Collection]
read:92
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร วัสดุสำริด ขนาด 2.5 นิ้ว   พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร( สกุลช่าง กำแพงเพชร)ขนาด หน้าตัก 2.5 นิ้วสำริด มีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนในหมวดใหญ่ คือพระรัศมีเป็นเปลว ขมวดพระเกศาเล็ก พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ำ พระนาสิกงุ้ม ตามแบบลักษณะมหาบุรุษจากอินเดีย พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง ชาวจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี ปลายเป็นเขี้ยวตะข read more.
02915
[Thai Terracotta]
read:98
by: Mr.Chanok
????????????? แจกันหูโต้วไฉ่ลายต้นดอกไม้?สมัยจักรพรรดิยุงเจิ้นราชวงศ์ชิง ขนาดแปดนิ้ว   แจกันหูโต้วไฉ่ลายต้นดอกไม้?สมัยจักรพรรดิยุงเจิ้นราชวงศ์ชิง ขนาดแปดนิ้วแจกัน โต้วไฉ่ลายต้นดอกไม้?สมัยจักรพรรดิยุงเจิ้นราชวงศ์ชิง : กลีบดอกเขียนสีเฝินไฉ่(สีบนเคลือบ) ต้นดอกไม้เขียนสีโต้วไฉ่(ผสมกลมกลืนสีใต้เคลือบกับสีบนเคลือบ) เกร็ดการสร้างโรงงานราชสำนัก ที่จิ่งเต๋อเจิ้นช่วงปลายยุคคังซี (สมัยจักรพรรดิคังซีราชวงศ์ชิง (ปี1661-1722))ได้ทำการผลิตเครื่องเคล read more.
02900
[Buying & Saleing]
read:314
by: Mr.Chanok
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน (บิ่น)   วันนี้ว่างจัด เลยถ่ายภาพพระที่เก็บงำสะสมไว้ มาไว้คลิกดูยามเหงากันดีกว่า พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน องค์นี้ผมได้มาตั้งแต่ พศ 2532 แล้วเก็บไวานจนจะลืมละถือเป็นพระองค์แรกๆที่เปิดโลกทัศน์ในการดูเนื้อพระกำแพงของผมเลยทีเดียว พระสกุลนี้เป็นพระทุ่งเศรษฐีชั้นนำยอดหายากและก็มีราคาเช่าสูงมากเช่นเดียวกับพระกำแพงซุ้มกออยู่ตลอดมาครับ พระกำแพงเม็ดขนุนมีสร้า read more.
02896
[Buying & Saleing]
read:291
by: Mr.Chanok
พระขุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกเล็ก   พระขุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกเล็ก พระกรุวัดบ้านกร่างนี้มีพระอยู่มากมายหลายพิมพ์ทรง ที่รู้จักกันมากๆ ก็คือ พระขุนแผนพิมพ์ห้าเหลี่ยม ทั้งอกใหญ่และอกเล็ก อีกทั้งพระพลายเดี่ยว พลายคู่ แต่วัดบ้านนั้นมีอยู่ด้วยกันถึง สามสิบกว่าพิมพ์ วัดบ้านกร่าง อยู่ที่ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณ ตรงข้ read more.
02895
[Buying & Saleing]
read:169
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สุโขทัย วัสดุทองคำ ขนาด 1 นิ้ว   พระพุทธรูป สุโขทัย วัสดุทองคำ ขนาด 1 นิ้ว พระโชว์ read more.

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

พระกาบปลี กรุวัดมหาวัน สวยสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 17
พระพุทธกวัก กรุวัดแสนตอ สวยสุดแล้วครับ
จำนวนผู้เข้าชม : 29
พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ
จำนวนผู้เข้าชม : 15
พระลีลา ชัยนาทกรุสรรค์บุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 69
พระพุทธรูป เชียงแสนสิงห์สาม หน้าตัก 3.5 นิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม : 112
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร วัสดุสำริด ขนาด 2.5 นิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม : 92

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]