Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
02564
[talk Information]
read:1770
by: Mr.Chanok
บุษบก หรือบังลังค์นกยูง   บุษบก หรือบังลังค์นกยูง เป็นสถานที่ประทับว่าราชการของกษัตรย์ พม่า  read more.
02563
[talk Information]
read:1885
by: Mr.Chanok
พระสาวกศิลปะพุกาม ยุคเก่าราวพุทธศตวรรษที่ 21 วัสดุไม้แกะลงสี   พระสาวกศิลปะพุกาม ยุคเก่าราวพุทธศตวรรษที่ 21 วัสดุไม้แกะลงสี งดงามมากคงเค้าโครงและภาพลักษณ์ ของชาวรามัญในศตวรรษนั้นได้อย่างครบถ้วน read more.
02556
[talk Information]
read:1964
by: Mr.Chanok
ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ สุโขทัย   งานประเพณีลอยกระทงของไทย มีมาแต่สมัยสุโขทัยโดยมีคติความเชื่อว่าเป็นการบูชา และขอขมาพระแม่คงคาเป็นการสะเดาะเคราะห์ และบูชาพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระบาทเป็นต้น งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใส read more.
02550
[Such as Collection]
read:1831
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง พระเกศถอดได้ พระหล่อสวยสำริดแก่ทองหน้าตักเก้านิ้ว   พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง พระเกศถอดได้ พระหล่อสวยสำริดแก่ทองหน้าตักเก้านิ้ว ราคา 350,000 บาท read more.
02549
[Such as Collection]
read:2186
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สามถึงยุค พระสมบูรณ์ไม่มีซ่อม หน้าตักเก้านิ้ว   พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สามถึงยุค พระสมบูรณ์ไม่มีซ่อม หน้าตักเก้านิ้ว read more.
02548
[Such as Collection]
read:1461
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สมัยรักาล ตามุก องค์นี้อายุลึกถึงสมัยรักาลที่ 5 องค์พระสวยหน้าตักเก้านิ้ว   พระพุทธรูป สมัยรักาล ตามุก องค์นี้อายุลึกถึงสมัยรักาลที่ 5 องค์พระสวยหน้าตักเก้านิ้ว read more.
02547
[Such as Collection]
read:1627
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สมัยรักาล เนื้อแดงหล่อหนา องค์พระสวยหน้าตักเก้านิ้ว   พระพุทธรูป สมัยรักาล เนื้อแดงหล่อหนา องค์พระสวยหน้าตักเก้านิ้ว read more.
02545
[Such as Collection]
read:1560
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำฤทธ์ ตามุก ผิวขัด หน้าตักเก้านิ้ว   พระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำฤทธ์ ตามุก ผิวขัด หน้าตักเก้านิ้ว ราคา 25,000 บาท โทรสอบถาม ชนก หล้านามวงศ์ 0932780999 read more.
02544
[Such as Collection]
read:1575
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสำริด เชียงแสนสิงห์หนึ่ง ศิลปะสกุลช่างน่าน   พระพุทธรูปสำริด เชียงแสนสิงห์หนึ่ง ศิลปะสกุลช่างน่าน ขนาด 12 นิ้ว read more.
02537
[Such as Collection]
read:1449
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสมัย กำแพงเพชร ราวพุทธศตวรรษที่ 22   พระพุทธรูปสมัย กำแพงเพชร ราวพุทธศตวรรษที่ 22 วัสดุสำริด ขนาดสามนิ้วเศษ read more.
page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

กังสะดานหลวง เมืองลำพูน
จำนวนผู้เข้าชม : 41
ไม้ฮุงไม้มงคลตามความเชื่อล้านนา
จำนวนผู้เข้าชม : 35
การสักลายของชายไทยโบราณ
จำนวนผู้เข้าชม : 37
พระแสนแซ่ทองคำ วัดเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม : 37
2563 พระรอดมหาวัน เพชรน้ำเอกแห่งชุดเบญจภาคี
จำนวนผู้เข้าชม : 477
พระสยามเทวาธิราช
จำนวนผู้เข้าชม : 466

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]