Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
02185
[Thai Terracotta]
read:1503
by: Mr.Chanok
เครื่องถ้วยสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 จัดสร้างเป็นรูปปลา   เครื่องถ้วยสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 จัดสร้างเป็นรูปปลา สภาพสมบูรณ์ไม่มีซ่อม พบในแม่น้ำยมบริเวณบ้านเกาะน้อย เตาทุเรียง สอบถามราคา 0816728899 ชนก read more.
02184
[talk Information]
read:1487
by: Mr.Chanok
ไม้แกะเป็นภาพเทวรูปพระโพธิสัตว์อายุกว่า 400 ปี   ไม้แกะเป็นภาพเทวรูปพระโพธิสัตว์อายุกว่า 400 ปี ตามความเชื่อและศิลปะแบบธิเบต สกุลช่างเนแาล read more.
02183
[talk Information]
read:1542
by: Mr.Chanok
ทวารบาลรูปสัตว์ (สัตว์ในจินตนาการ เฝ้าทวาร) ศิลปะเนปาล   ทวารบาลรูปสัตว์ (สัตว์ในจินตนาการ เฝ้าทวาร) ศิลปะเนปาล พุทธศตวรรษที่ 22 read more.
02182
[talk Information]
read:1616
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ศิลปะแบบธิเบต (เนปาล)   ระพุทธรูป ศิลปะธิเบต จัดสร้างตามทัศนคติแบบหินยาน ศิลปะแบบธิเบต (เนปาล) แสดงเพื่อการศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะเท่านั้นเทวรูปองค์นี้ จัดสร้างแบบประทับนั่ง โดยขัดสมาธิเพชร คล้ายศิลปะแบบแคว้นปาละ ทอดพระหัตถ์แบบสะดุ้งมารองค์นี้พิเศษตรงที่มีปรกโพธิ์ซึ่งมีลักษณะเป็นโพธิ์ประดิษย์ (จินตภาพ) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22  read more.
02181
[talk Information]
read:1508
by: Mr.Chanok
เทวรูปพระโพธิสัตว์ วัสดุดินเผา ศิลปะแบบธิเบต (เนปาล)   เทวรูปพระโพธิสัตว์ วัสดุดินเผา ศิลปะแบบธิเบต (เนปาล) แสดงเพื่อการศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะเท่านั้นเทวรูปองค์นี้ จัดสร้างแบบประทับนั่ง โดยมีการแสดงท่าทางคล้ายพระวัชรสัตว์ตามทัศนคติแบบหินยาน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16  read more.
02180
[talk Information]
read:1530
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ศิลปะแบบธิเบต (เนปาล)   พระพุทธรูป ศิลปะธิเบต จัดสร้างตามทัศนคติแบบหินยาน ศิลปะแบบธิเบต (เนปาล) แสดงเพื่อการศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะเท่านั้นเทวรูปองค์นี้ จัดสร้างแบบประทับนั่ง โดยขัดสมาธิเพชร คล้ายศิลปะแบบแคว้นปาละ ทอดพระหัตถ์แบบสะดุ้งมาร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22  read more.
02179
[talk Information]
read:1459
by: Mr.Chanok
เทวรูปพระโพธิสัตว์ ศิลปะแบบธิเบต (เนปาล)   เทวรูปพระโพธิสัตว์วัชรสัตว์ ศิลปะแบบธิเบต (เนปาล) แสดงเพื่อการศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะเท่านั้นเทวรูปองค์นี้ จัดสร้างแบบประทับยืน ยกพระหัตถ์อำนวยพร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22  read more.
02178
[talk Information]
read:2662
by: Mr.Chanok
บ้านโบราณริมกว๊านพะเยา   เป็นคฤหาสน์โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมกว๊านพะเยาด้านทิศตะวันออก เดิมเป็นบ้านของ “คุณหลวงศรีนครานุกุล” คหบดีเชื้อสายจีน นามสกุล “สุทธภักติ และแซ่เจียว”ที่มีชื่อเสียงในภาคเหนือ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการเขียนไว้ใน “สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์” ไว้ว่า “หัวหน้าชาวจีนก็ได้รับบรรดาศักดิ์ โดยได้รับยศเป็นพิเศษจากพระบาทสมเด็จพระเจ read more.
02176
[talk Information]
read:1738
by: Mr.Chanok
รวมบทวิเคราะห์เรื่องพระเจ้าพรหมมหาราช เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเมืองพยาว   พระเจ้าพรหม "วีรบุรุษในตำนาน" ของโยนกล้านนา พระเจ้าพรหม เป็นชื่อ "วีรบุรุษในตำนาน" ไม่มีหลักฐานว่ามีตัวตนจริง แต่ประวัติศาสตร์ฉบับ "ล้าหลัง-คลั่งชาติ" ของทางการ ยกย่องและเชื่อถือว่ามีตัวตนอยู่จริงๆ แล้วยอยกเป็น "มหาราช" องค์แรกในประวัติศาสตร์ไทย เรียกพระเจ้าพรหมมหาราช เมื่อไม่มีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี มาเป็นพยานสนับสนุน เรื่องพระเจ้าพรหมก็เป read more.
02175
[talk Information]
read:1707
by: Mr.Chanok
พระธาตุเจดีย์ประจำปีนักษัตร และประจำวันเกิดที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรไปไหว้   พระธาตุเจดีย์ประจำปีนักษัตร ความเชื่อเรื่องพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดนี้ ไม่ใช่ข้อวัตรปฏิบัติหรือปรากฏในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา แต่เป็นคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนา ความเชื่อนี้จะมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ พบว่ามีบันทึกอยู่ในตำราพื้นเมืองโบราณ สรุปใจความได้ว่า ก่อนที่วิญญาณจะมาปฏิสนธิในครรภ์ของผู้เป็นมารดานั้น วิญญาณจะลงมา ชุธาตุ  read more.
page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

2563 พระรอดมหาวัน เพชรน้ำเอกแห่งชุดเบญจภาคี
จำนวนผู้เข้าชม : 170
พระสยามเทวาธิราช
จำนวนผู้เข้าชม : 172
ตำนานยักษ์แบกเสา บนถนนวิภาวดีรังสิตต้อง
จำนวนผู้เข้าชม : 390
การอนุรักษ์เครื่องปั้นทหารสมัยจิ๋นซี
จำนวนผู้เข้าชม : 259
พระเปิมแดง
จำนวนผู้เข้าชม : 409
รูปเหมือนในหลวง ร9 ทรงผนวช ออกวัดบวร 2499
จำนวนผู้เข้าชม : 352

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]