Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
02176
[talk Information]
read:1292
by: Mr.Chanok
รวมบทวิเคราะห์เรื่องพระเจ้าพรหมมหาราช เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเมืองพยาว   พระเจ้าพรหม "วีรบุรุษในตำนาน" ของโยนกล้านนา พระเจ้าพรหม เป็นชื่อ "วีรบุรุษในตำนาน" ไม่มีหลักฐานว่ามีตัวตนจริง แต่ประวัติศาสตร์ฉบับ "ล้าหลัง-คลั่งชาติ" ของทางการ ยกย่องและเชื่อถือว่ามีตัวตนอยู่จริงๆ แล้วยอยกเป็น "มหาราช" องค์แรกในประวัติศาสตร์ไทย เรียกพระเจ้าพรหมมหาราช เมื่อไม่มีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดี มาเป็นพยานสนับสนุน เรื่องพระเจ้าพรหมก็เป read more.
02175
[talk Information]
read:1293
by: Mr.Chanok
พระธาตุเจดีย์ประจำปีนักษัตร และประจำวันเกิดที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรไปไหว้   พระธาตุเจดีย์ประจำปีนักษัตร ความเชื่อเรื่องพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดนี้ ไม่ใช่ข้อวัตรปฏิบัติหรือปรากฏในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา แต่เป็นคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนา ความเชื่อนี้จะมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ พบว่ามีบันทึกอยู่ในตำราพื้นเมืองโบราณ สรุปใจความได้ว่า ก่อนที่วิญญาณจะมาปฏิสนธิในครรภ์ของผู้เป็นมารดานั้น วิญญาณจะลงมา ชุธาตุ  read more.
02173
[Such as Collection]
read:1583
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย วัสดุสำริด   องค์พระสร้างตามแบบศิลปะสุโขทัยยุคปลายอันรุ่งเรืองขีดสุด ราวพุทธศตวรรษที่ 21 โดยเพิ่มรายละเอียดคือมีการเล่นลวดลายบริเวณปลายสังฆาฏิ และบริเวณพระโอษฐ์พระเนตรหลุบลงกว่า 45 องศาประทับนั่งในอริยาบทสมาธิราบ ทอดพระกรปางสดุ้งมารอยู่บนฐานเขียงพระพาหาไม่ชันนักการวางพระกรแบบนี้มักพบได้ในพระพุทธรูปสกุลช่างสุโขทัยที่มีอายุการสร้างตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 20 เ read more.
02171
[Such as Collection]
read:1740
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ศิลปแบบอู่ทองสกุลช่างอู่ทองเนื้อสำริดปางมารวิชัยหน้าตัก 14 นิ้ว   พายุแห่งสงครามที่ซึ่งพัดผ่านกาลเวลากว่า 417 ปีของกรุงศรี อยุธยา นับแต่พระสมเด็จรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างความเป็นไทย สืบเนื่องตอจากกรุงสุโขทัย ราชธานีเมืองเก่าแต่หนหลัง และจากนั้นทรงผลัดเปลี่ยนราชวงศ์หลายครั้ง ด้วยเหตุดังกล่าวนั้นอารยะธรรมศิลปะและพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในสมัยนั้นจึงได้บังเกิดพระเครื่องและพระบูชาขึ read more.
02168
[Buying & Saleing]
read:1755
by: Mr.Chanok
พระรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่   พระรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่ ภาพจากคุณอนิรุท กทม ฝากโชว์ read more.
02160
[talk Information]
read:1804
by: Mr.Chanok
พระรอดมหาวัน   พระรอดได้ขุดค้นพบที่วัดมหาวันเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเนื้อดินเผาละเอียดหนักนุ่มมาก องค์พระประทับนั่งขัดเพ็ชรปางมารวิชัยประกอบด้วยพื้นผนังใบโพธิ์ทั้งสองด้าน มีศิลปะโดยรวมแบบทวาราวดี – ศรีวิชัย เป็นรูปแบบเฉพาะของสกุลช่วงสมัยหริภุญไชย ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 แบ่งลักษณะ แบบได้ 5 พิมพ์ทรง คือ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์เล็ก พิมพ์ต้อ และพิมพ์ตื้นนั้น มีลัก read more.
02157
[Thai Terracotta]
read:2199
by: Mr.Chanok
หยกเจได หรือหยกอิมพีเรียล หยกที่มีมูลค่าแพงกว่าเพชร   หยกถือเป็นอัญมณีมีค่ามาตั้งแต่สมัยโบราณกาล และถือเป็นทรัพย์สมบัติล้ำค่าของ ประชาชนชาวเอเซีย จักรพรรดิ และจักรพรรดินีหรือหญิงที่มีฐานะ ยศฐาบรรดาศักดิ์ของประเทศจีน จะสะสมหยกที่มีคุณภาพไว้มากมาย การคัดคุณภาพของหยกเป็นสิ่ง สำคัญต้องพิจารณาถึงสี ความโปร่งใส ความสม่ำเสมอของสี และเนื้อพลอยที่ดี ส่วนใหญ่เนื้อในหยกจะเป็นหมอก สีของหยกถือเป็นสิ่งสำคั read more.
02154
[Such as Collection]
read:1523
by: Mr.Chanok
พระสมัยรัชกาล หน้าตัก 10 นิ้ว   พระสมัยรัชกาล หน้าตัก 10 นิ้ว read more.
02151
[Thai Terracotta]
read:3737
by: Mr.Chanok
เขี้ยวเสือหลวงพ่อปาน สภาพใช้จัด ขนาดสูงราว 2 ซม   เขี้ยวเสือหลวงพ่อปาน สภาพใช้จัด ขนาดสูงราว 2 ซม read more.
02150
[Thai Terracotta]
read:1163
by: Mr.Chanok
เครื่องถ้วยสุโขทัย เป็นรูปเทพเจ้าแห่งโชคลาภ สูง 10 นิ้ว   เครื่องถ้วยสุโขทัย เป็นรูปเทพเจ้าแห่งโชคลาภ สูง 10 นิ้ว โทร 0816728899 ชนก read more.
page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
จำนวนผู้เข้าชม : 20
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน (บิ่น)
จำนวนผู้เข้าชม : 17
พระซุ้มกอดำ ไม่มีกนก สวยมาก
จำนวนผู้เข้าชม : 21
พระขุนแผนบ้านกร่าง พิมพ์ห้าเหลี่ยมอกเล็ก
จำนวนผู้เข้าชม : 14
พระพุทธรูป สุโขทัย วัสดุทองคำ ขนาด 1 นิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม : 30
พระกรุเก๋งจีน เป็นพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงลงรักปิดทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 26

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]