Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
01831
[talk Information]
read:4799
by: Mr.Chanok
การหาอายุของโบราณวัตถุ   ตุ๊กตาดินเผารูปคนจูงลิง อายุราว พ.ศ. 1200-1400 สมัยทวารวดี พบในบริเวณเมืองเก่าอู่ทอง (ภาพจาก กรมศิลปากร. โบราณคดีเมืองอู่ทอง. กรุงเทพฯ :กรมศิลปากร, 2545) จากการสอบถามของท่านผู้อ่านเรื่องของการชี้วัดอายุของวัตถุโบราณสามารถชี้วัดได้ดังนี้ การกำหนดอายุของวัตถุและข้อมูลทางโบราณคดีเป็นการหาช่วงระยะเวลาที่มนุษย์ในอดีตดำรงชีวิตอยู่ และมีกิจกรรมต่าง ๆ read more.
01810
[talk Information]
read:1851
by: Mr.Chanok
พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)   พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)พุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะอยุทธยา จัดแสดงเพื่อการศึกษา วิวัฒนาการของศิลปะเท่านั้น read more.
01809
[talk Information]
read:2053
by: Mr.Chanok
พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)องค์ที่ 2   พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย) พุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะอยุทธยา อิทธิพลลพบุรี เพื่อการศึกษา วิวัฒนาการของศิลปะเท่านั้น  read more.
01808
[talk Information]
read:1575
by: Mr.Chanok
พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)   พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย) พุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะอยุทธยา read more.
01806
[talk Information]
read:3310
by: Mr.Chanok
หน้ากาล ศิลปะล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 18 - 19   หน้ากาล ศิลปะล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 18 - 19 ปูนปั้น สูง 68 ซม. ได้จากวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อ พ.ศ. 2500 ชิ้นส่วนลายปูนปั้นประดับสถาปัตยกรรมเจดีย์ประธานวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บริเวณส่วนมุม ลักษณะเป็นรูปใบหน้ากึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์สวมกระบังหน้า เหนือเศียรเป็นลายกนก ปากคายลายกนกออกมาทั้งสอบข้าง มีมือยึดลายกนกไว้ริมฝีปากล read more.
01798
[Such as Collection]
read:2113
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสมัยรัชกาลยุคต้น ตามุกหน้าตัก 10 นิ้ว   พระพุทธรูปสมัยรัชกาลยุคต้น ตามุกหน้าตัก 10 นิ้ว โทรถามชนก 0816728899  read more.
01797
[Such as Collection]
read:3718
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตัก9 นิ้ว ตามุกมีลงชาดเก่าที่ฐานองค์ระมาก่อน   พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตัก9 นิ้ว ตามุกมีลงชาดเก่าที่ฐานองค์ระมาก่อน read more.
01782
[talk Information]
read:9518
by: Mr.Chanok
เมืองโบราณเชียงแสน   ดินแดนล้านนาสั่งสมเวลามายาวนาน จากแผ่นดินสู่อีกแผ่นดินหนึ่ง ก่อนเรื่องราวของอาณาจักรล้านนาจะเริ่มขึ้นมีอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่ถือเป็นต้นกำเนิดแห่งอาณาจักรทางตอนเหนือของไทยคือ อาณาจักเชียงแสน พื้นที่ราบริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงถูกกล่าวขวัญผ่านตำนานประวัติศาสตร์เรื่องราวผูกโยงก่อนอาณาจักรล้านนาจะมีตัวตนเสียอีก เพียงแค่การยืนยันจากหลักฐานทา read more.
01779
[talk Information]
read:3191
by: Mr.Chanok
ธารพระกร   ธารพระกร มีลักษณะดังนี้ ตัวธารพระกรเป็นไม้ชัยพฤาษ์ปิดทอง ปลายทั้งสองข้างเป็นเหล็กคร่ำทองข้างหนึ่ง และเป็นซ่อมข้างหนึ่ง ของเดิมทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ปิดทอง หัวและส้นเป็นเหล็กคร่ำทองที่สุดส้นเป็นซ่อมลักษณะเหมือนกับไม้เท้าพระภิกษุ ที่ว่าใช้ในการชักมหาบังสุกุล ธารพระกรองค์นี้มีชื่อเรียกว่า ธารพระกรชัยพฤกษ์ ครั้นถึงรัชกาลที่ 4 ทรงสร้างธารพระกรองค read more.
01778
[talk Information]
read:4783
by: Mr.Chanok
พระแสงขรรค์ชัยศรี   พระแสงขรรค์ชัยศรี ยามเฉพาะองค์ 65 เซนติเมตร ด้าม 25.5 เซนติเมตร ฝัก 75.5 เซนติเมตร ยาวตลอดองค์ 101 เซนติเมตร หนัก 1900 กรัม สำหรับพระขรรค์องค์นี้ใบพระขรรค์เป็นของเก่า ชาวประมงทอดแห่ได้ที่ทะเลสาบนครเสมราฐ เมื่อพุทธศักราช 2327 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์(แบน) ให้พระยาพระเขมร เชิญเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯให้ทำด้ามและฝักขึ้นด้วย read more.
page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

พระลีลา ชัยนาทกรุสรรค์บุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 3
พระพุทธรูป เชียงแสนสิงห์สาม หน้าตัก 3.5 นิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม : 57
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร วัสดุสำริด ขนาด 2.5 นิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม : 53
พระพิคเนศวร โลหะทองผสม ศิลปะลพบุรี สูง 1.2 นิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม : 59
????????????? แจกันหูโต้วไฉ่ลายต้นดอกไม้?สมัยจักรพรรดิยุงเจิ้นราชวงศ์ชิง ขนาดแปดนิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม : 65
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน (บิ่น)
จำนวนผู้เข้าชม : 209

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]