Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
01808
[talk Information]
read:2079
by: Mr.Chanok
พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)   พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย) พุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะอยุทธยา read more.
01806
[talk Information]
read:3886
by: Mr.Chanok
หน้ากาล ศิลปะล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 18 - 19   หน้ากาล ศิลปะล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 18 - 19 ปูนปั้น สูง 68 ซม. ได้จากวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อ พ.ศ. 2500 ชิ้นส่วนลายปูนปั้นประดับสถาปัตยกรรมเจดีย์ประธานวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บริเวณส่วนมุม ลักษณะเป็นรูปใบหน้ากึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์สวมกระบังหน้า เหนือเศียรเป็นลายกนก ปากคายลายกนกออกมาทั้งสอบข้าง มีมือยึดลายกนกไว้ริมฝีปากล read more.
01798
[Such as Collection]
read:2508
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสมัยรัชกาลยุคต้น ตามุกหน้าตัก 10 นิ้ว   พระพุทธรูปสมัยรัชกาลยุคต้น ตามุกหน้าตัก 10 นิ้ว โทรถามชนก 0816728899  read more.
01797
[Such as Collection]
read:4466
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตัก9 นิ้ว ตามุกมีลงชาดเก่าที่ฐานองค์ระมาก่อน   พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตัก9 นิ้ว ตามุกมีลงชาดเก่าที่ฐานองค์ระมาก่อน read more.
01782
[talk Information]
read:10094
by: Mr.Chanok
เมืองโบราณเชียงแสน   ดินแดนล้านนาสั่งสมเวลามายาวนาน จากแผ่นดินสู่อีกแผ่นดินหนึ่ง ก่อนเรื่องราวของอาณาจักรล้านนาจะเริ่มขึ้นมีอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่ถือเป็นต้นกำเนิดแห่งอาณาจักรทางตอนเหนือของไทยคือ อาณาจักเชียงแสน พื้นที่ราบริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงถูกกล่าวขวัญผ่านตำนานประวัติศาสตร์เรื่องราวผูกโยงก่อนอาณาจักรล้านนาจะมีตัวตนเสียอีก เพียงแค่การยืนยันจากหลักฐานทา read more.
01779
[talk Information]
read:3709
by: Mr.Chanok
ธารพระกร   ธารพระกร มีลักษณะดังนี้ ตัวธารพระกรเป็นไม้ชัยพฤาษ์ปิดทอง ปลายทั้งสองข้างเป็นเหล็กคร่ำทองข้างหนึ่ง และเป็นซ่อมข้างหนึ่ง ของเดิมทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ปิดทอง หัวและส้นเป็นเหล็กคร่ำทองที่สุดส้นเป็นซ่อมลักษณะเหมือนกับไม้เท้าพระภิกษุ ที่ว่าใช้ในการชักมหาบังสุกุล ธารพระกรองค์นี้มีชื่อเรียกว่า ธารพระกรชัยพฤกษ์ ครั้นถึงรัชกาลที่ 4 ทรงสร้างธารพระกรองค read more.
01778
[talk Information]
read:5340
by: Mr.Chanok
พระแสงขรรค์ชัยศรี   พระแสงขรรค์ชัยศรี ยามเฉพาะองค์ 65 เซนติเมตร ด้าม 25.5 เซนติเมตร ฝัก 75.5 เซนติเมตร ยาวตลอดองค์ 101 เซนติเมตร หนัก 1900 กรัม สำหรับพระขรรค์องค์นี้ใบพระขรรค์เป็นของเก่า ชาวประมงทอดแห่ได้ที่ทะเลสาบนครเสมราฐ เมื่อพุทธศักราช 2327 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์(แบน) ให้พระยาพระเขมร เชิญเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯให้ทำด้ามและฝักขึ้นด้วย read more.
01777
[talk Information]
read:2854
by: Mr.Chanok
วาลวิชนี   วาลวิชนี แปลกันเป็น 2 อย่าง คือ เป็นพัด เป็นแส้ ของไทยเราเดิมเป็นพัดใบตาล อย่างที่เรียกว่าพัชนีฝักมะขาม ทำขึ้นครั้งรัชกาลที่ 1 สำหรับเป็นหนึ่งในเบญจราชกกุธภัณฑ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริเห็นว่าพัดใบตาลไม่ถูกต้อง เพราะพระบาลี แปลว่า วาลวิชนี วาลเป็นขนโคชนิดหนึ่งซึ่งฝรั่งเรียก Yak จึงทรงทำแส้ขนจามรีขึ้นแต่ไม่ทรงอาจให้เ read more.
01776
[talk Information]
read:2266
by: Mr.Chanok
ฉลองพระบาทเชิงงอน   ดิสคอฟเวอรรี่ไทบแลนด์ ขออนุญาติ เสอนเรื่องราวของเครื่อง เบญจราชกกุธภัณฑ์ วันนี้เสนอเรื่องของ ฉลองพระบาท คือ ฉลองพระบาทเชิงงอน ซึ่งมีน้ำหนัก 650 กรัม เป็นราชกกุธภัณฑ์สำคัญองค์หนึ่งตามแบบอินเดียโบราณ ในทศรถชาดกซึ่งเป็นต้นฉบับโบราณของนิทานพระราม เล่าว่า เมื่อพระภรตไปวิงวอนพระรามในป่าให้กลับมาทรงราชย์นั้น พระรามไม่ยอมกลับ จึงประทานฉลองพระบาทซึ่ read more.
01775
[talk Information]
read:2241
by: Mr.Chanok
พระมหาพิชัยมงกุฎ สูง 66 เซนติเมตร หนัก 7,300 กรัม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1   ดิสคอฟเวอรรี่ไทบแลนด์ ขออนุญาติ เสอนเรื่องราวของเครื่อง เบญจราชกกุธภัณฑ์ วันนี้เสนอเรื่องของ พระมหาพิชัยมงกุฎ สูง 66 เซนติเมตร หนัก 7,300 กรัม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 สำหรับเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทำด้วยทองคำลงยาราชาวดี สองข้างมีจอนหูทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีเช่นกัน แต่ละชั้นประดับด้วยดอกไม้เพชร เดิมยอดพระมหาพิชัยมงกุฎเป็น read more.
page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

กังสะดานหลวง เมืองลำพูน
จำนวนผู้เข้าชม : 41
ไม้ฮุงไม้มงคลตามความเชื่อล้านนา
จำนวนผู้เข้าชม : 35
การสักลายของชายไทยโบราณ
จำนวนผู้เข้าชม : 37
พระแสนแซ่ทองคำ วัดเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนผู้เข้าชม : 37
2563 พระรอดมหาวัน เพชรน้ำเอกแห่งชุดเบญจภาคี
จำนวนผู้เข้าชม : 477
พระสยามเทวาธิราช
จำนวนผู้เข้าชม : 466

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]