Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
00845
[talk Information]
read:2011
by: Mr.Chanok
พระร่วงหน้าทอง สร้างจากแผ่นทองคำดุนลาย   เครื่องทองสมัยอยุทธยา เป็นภาพพระร่วงยืน พระร่วงหน้าทอง สร้างจากแผ่นทองคำดุนลาย read more.
00844
[talk Information]
read:8393
by: Mr.Chanok
เคยเที่ยว"พระราชวัง"กันไหมครับ   เคยเที่ยว"พระราชวัง"กันไหมครับ มาครับ..ใครยังไม่เคยไป ไปเที่ยวกันนะครับ ไปเที่ยวพระราชวังไกลกังวล พระราชวังไกลกังวล ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 229 พระราชวังแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สำหรับใช้เป็นที read more.
00843
[talk Information]
read:1826
by: Mr.Chanok
ชิ้นส่วนของกงล้อธรรม สร้างจากหินทราย ยุคทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12   ชิ้นส่วนของกงล้อธรรม สร้างจากหินทราย ยุคทวาราวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12 read more.
00842
[talk Information]
read:1856
by: Mr.Chanok
พระพิมพ์ศิลปะแบบมอญ พบที่ จ.ลำพูน   พระพิมพ์ศิลปะแบบมอญ พบที่ จ.ลำพูน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 read more.
00841
[talk Information]
read:3298
by: Mr.Chanok
โครงกระดูกผู้ชายใส่ห่วงคอสำริดและเครื่องประดับเขี้ยวเสือ   โครงกระดูกผู้ชายใส่ห่วงคอสำริดและเครื่องประดับเขี้ยวเสือ อายุในราว 1,800 ปี จากเนินอุโลก นครราชสีมา เป็นหลักฐานของเครื่องประดับสำริดในยุคเหล็ก  read more.
00840
[talk Information]
read:1930
by: Mr.Chanok
เทวสตรีสำริด สี่กร จากกำแพงเพชร อายุในราวพุทธศตวรรษที่ 20   เทวสตรีสำริด สี่กร จากกำแพงเพชร อายุในราวพุทธศตวรรษที่ 20 read more.
00839
[talk Information]
read:5252
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง   หน้าตักราว 45 นิ้ว read more.
00838
[talk Information]
read:6717
by: Mr.Chanok
เครื่องใช้สำริด ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์   สำริด" สามารถเขียนอีกอย่างหนึ่งได้ว่า "สัมฤทธิ์" น่าจะมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต ตรงกับภาษาบาลีว่า สมิทฺธิ แปลว่า “ความสำเร็จ” . สำริด สัมฤทธิ์ ทองสำริด หรือ Bronze ในภาษาอังกฤษ ก็คือ “โลหะผสม” ที่เกิดขึ้นจากการเทคโนโลยีในการนำแร่ทองแดงจากธรรมชาติมาหลอมผสมรวมกับแร่ธาตุอื่น ๆ เช่นดีบุก ตะกั่ว ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ในสมัยโบราณก่อนที่โลกจะปรากฏอารยธร read more.
00837
[talk Information]
read:1702
by: Mr.Chanok
ภาพ การจัดแสดงสิ่งของในพิพิฑภัณฑ์   ภาพ การจัดแสดงสิ่งของในพิพิฑภัณฑ์ read more.
00836
[talk Information]
read:2478
by: Mr.Chanok
พัดยศที่ระฤกษ ถวายพระสงฆ์ที่มาในงานพระบรมศพ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5   พัดยศที่ระฤกษ ถวายพระสงฆ์ที่มาในงานพระบรมศพ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 read more.
page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

2563 พระรอดมหาวัน เพชรน้ำเอกแห่งชุดเบญจภาคี
จำนวนผู้เข้าชม : 170
พระสยามเทวาธิราช
จำนวนผู้เข้าชม : 172
ตำนานยักษ์แบกเสา บนถนนวิภาวดีรังสิตต้อง
จำนวนผู้เข้าชม : 390
การอนุรักษ์เครื่องปั้นทหารสมัยจิ๋นซี
จำนวนผู้เข้าชม : 259
พระเปิมแดง
จำนวนผู้เข้าชม : 409
รูปเหมือนในหลวง ร9 ทรงผนวช ออกวัดบวร 2499
จำนวนผู้เข้าชม : 352

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]