Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
00720
[talk Information]
read:2032
by: Mr.Chanok
ขอม คือเขมร เขมร คือขอม เรื่องราวที่แหกตาชาวโลก ของนักวิชาการฝรั่งเศษ   ขอม คือเขมร เขมร คือขอม เรื่องราวที่แหกตาชาวโลก ของนักวิชาการฝรั่งเศษ เขมรชอบแอบอ้างว่าตนสืบเชื้อสายมาจากขอม แต่ความจริงไม่ใช่ ขอมคือขอม ที่มีอารยะธรรมและจางหายกลายเป็นชนชาติต่าง ๆ ส่วนเขมรเป็นคนป่าที่มาทีรวมรวมกันเป้นเขมร ครับ นี่เป็นข้อสรุปของนักวิชาการที่ค้นหาความจริงเกี่ยวกับอารยธรรมนี้มานาน  read more.
00719
[Such as Collection]
read:9662
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปศิลปะแบบอยุทธยา สกุลช่างกำแพงเพชร   พระพุทธรูปสมัยอยุธยากำเนิดในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ นับเป็นราชธานีที่มีอายุยืนที่สุด มีความเลื่องลือ ในด้านการแกะสลักไม้ การประดับมุก การเขียนลายรดน้ำ และจิตกรรมฝาผนัง แต่สำหรับการหล่อพระพุทธรูปนั้น ฝีมือยังสู้สมัยสุโขทัย เชียงแสน อู่ทองไม่ได้ ถึงแม้จะพัฒนาศิลปะมาจากสมัยอู่ทอง สุโขทัยก็ตาม พระพุทธรูปสมัยอยุธยาสามารถแบ่งได้ ๓ ยุค ดังต่อไปนี้ ยุ read more.
00711
[Such as Collection]
read:3126
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปศิลปอู่ทอง หน้าตัก 11 นิ้ว   พระพุทธรูปศิลปอู่ทอง หน้าตัก 11 นิ้ว วัสดุสำริด องค์พระสวยมากหล่อบาง ศิลปสูงมาก read more.
00710
[Such as Collection]
read:4127
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสุโขทัย ศิลปแบบตะกวน หน้าตัก 9 นิ้ว วัสดุสำริด   พระพุทธรูปสุโขทัย ศิลปแบบตะกวน หน้าตัก 9 นิ้ว วัสดุสำริด read more.
00706
[Such as Collection]
read:2386
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ภปร หน้าตัก 5 นิ้ว สร้างจากทองคำทั้งองค์ เนื้อนี้สร้างเพียง 1 องค์เท่านั้น   พระพุทธรูป ภปร หน้าตัก 5 นิ้ว สร้างจากทองคำทั้งองค์ เนื้อนี้สร้างเพียง 1 องค์เท่านั้น read more.
00690
[Such as Collection]
read:3107
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปางถวายเนตร ศิลปะสมัยอยุธยา สูงราว 1 ศอก   ปางถวายเนตร เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ข้างหน้าระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมอยู่บนพระหัตถซ้าย อยู่ในอาการสังวรทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประวัติ หลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์ได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ได้ประทับเสวยวิมุตติสุข (สุ read more.
00687
[Such as Collection]
read:2646
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา ( ราวพุทธศตวรรษที่ 20-23 )   พระพุทธรูปสมัยอยุธยา ขนาด 12 นิ้ว วัสดุสำริด ( ราวพุทธศตวรรษที่ 20-23 ) read more.
00678
[Such as Collection]
read:1710
by: Mr.Chanok
พระอุปคุต ขนาดสูง 5 นิ้ว ขนาดบูชา หน้าตัก 4 นิ้ว   ออกวัดพระอุปคุตเมื่อปี 2546 ราคา 999 บาท มีแบ่งได้เพียง 8 องค์เท่านั้น โทรก่อนได้ก่อนครับ ชนก 0816728899 read more.
00677
[Such as Collection]
read:2143
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สมัยรัตน์โกสินทร์ปางโปรดป่าเลไลย์   พระพุทธรูป สมัยรัตน์โกสินทร์ปางโปรดป่าเลไลย์ read more.
00655
[talk Information]
read:1479
by: Mr.Chanok
"หลวงพ่อโต" วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา   "หลวงพ่อโต" วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เป็นพระพุทธรูปโบราณศิลปะอยุธยา มีหน้าตักกว้าง 2.20 เมตร ทำจากปูนปั้นโดยช่างท้องถิ่นและชาวบ้าน ร่วมกันจัดสร้าง ถือว่าเป็นปูชนียวัตถุ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีปาฏิหาริย์และปรากฏการณ์ที่เล่ากล่าวขานเป็นตำนาน หลายอายุคนเป็นที่พึ่งทางใจและเคารพนับถือ ของประชาชนทั้งพื้นที่ และนอกพื้นที่ ในประเทศต่างประเทศให้ความนับถื read more.
page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

พระนาคปรกลูกยอ เนื้อดินเผา ของกรุวัดบรมธาตุ องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม : 11
พระนาคปรกลูกนอเนื้อดิน กรุวัดบรมธาตุ พิมพ์เล็ก
จำนวนผู้เข้าชม : 7
????????????? แจกันหูโต้วไฉ่ลายต้นดอกไม้?สมัยจักรพรรดิยุงเจิ้นราชวงศ์ชิง ขนาดแปดนิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม : 20
แจกันจีน ตั้งใจขายที่ 4 หมื่นกว่า มาจบเฉียด 30 ล้านบาท
จำนวนผู้เข้าชม : 17
พระรอดมหาวัน
จำนวนผู้เข้าชม : 25
พระคง ลำพูน
จำนวนผู้เข้าชม : 21

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]