Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
00217
[Such as Collection]
read:1980
by: Mr.Chanok
พระไม้แกะ ลงรักปิดทอง ศิลปแบบพม่าสวยมากทองเต็ม   พระไม้แกะ ลงรักปิดทอง ศิลปแบบพม่าสวยมากทองเต็ม ราคา 4000 บาท read more.
00206
[talk Information]
read:2419
by: Mr.Chanok
หิมะตกที่เชียงราย   หิมะตกที่เชียงราย read more.
00204
[Such as Collection]
read:5264
by: Mr.Chanok
พระไม้แกะศิลปล้านนา   บทความนี้เนื่องจากแรงบันดาลใจจากการได้อ่านข้อเขียนและบทความของหนังสือพิมพ์ ฉบับหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ที่เขียนโดย คุณ วิลักษณ์ ศรีป่าซาง ในตอนที่ได้มีโอกาศไปพักผ่อนที่เชียงใหม่มา 2-3 วันครับ คนล้านนาเรียกขานพระพุทธรูปว่า พระเจ้า ส่วนว่าจะสร้างจะแปลงด้วยวัสดุใด ก็เติมชื่อวัสดุนั้นตามหลัง เช่น พระเจ้าไม้ พระเจ้าตอง พระเจ้าปูน เป็นต้น พระเจ้าไม้ เป read more.
00198
[Such as Collection]
read:3205
by: Mr.Chanok
แท่นบุษบกวางพระ ขนาดหน้าตักไม่เกิน 4 นิ้ว   ชื่อพระ : แท่นบุษบกวางพระ ขนาดหน้าตักไม่เกิน 4 นิ้ว รายละเอียด : แท่นบุษบกวางพระ ขนาดหน้าตักไม่เกิน 4 นิ้ว ราคา : 1,500 เบอร์โทรศัพท์ : 08 16 72 88 99 อี-เมล์ : nokkiller@hotmail.com ชื่อบัญชี : ชนก หล้านามวงศ์ หมายเลขบัญชี : 4310317617 ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา : ศรีสัชนาลัย ประเภทบัญชี : บัญชีออมทรัพย์  read more.
00197
[Such as Collection]
read:2660
by: Mr.Chanok
พระรัชกาล สำริด หน้าตักราวศอกนึง สวยมาก   รายละเอียด : พระรัชกาล สำริด หน้าตักราวศอกนึง สวยมาก ราคา : 18,000 เบอร์โทรศัพท์ : 08 16 72 88 99 อี-เมล์ : nokkiller@hotmail.com ชื่อบัญชี : ชนก หล้านามวงศ์ หมายเลขบัญชี : 4310317617 ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา : ศรีสัชนาลัย ประเภทบัญชี : บัญชีออมทรัพย์  read more.
00196
[Such as Collection]
read:2302
by: Mr.Chanok
พระสังกัจจาย หน้าตัก 6 นิ้วสวยมาก   รายละเอียด : พระสังกัจจายนะ มหาโชค หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อปูนสร้างโบสถ์ ทองเต็มสวยมาก ราคา : 0 เบอร์โทรศัพท์ : 08 16 72 88 99 อี-เมล์ : nokkiller@hotmail.com ชื่อบัญชี : ชนก หล้านามวงศ์ หมายเลขบัญชี : 4310317617 ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา : ศรีสัชนาลัย ประเภทบัญชี : บัญชีออมทรัพย์  read more.
00183
[talk Information]
read:2826
by: Mr.Chanok
พิธีพุทธาเทวาภิเษก ฤกษ์มหามงคล เสกน้ำมหาพุทธมนต์ใต้แสงจันทร์วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑   พิธีพุทธาเทวาภิเษก ฤกษ์มหามงคล เสกน้ำมหาพุทธมนต์ใต้แสงจันทร์ ร่วมพิธีประพรมน้ำพุทธมนต์ใต้แสงจันทร์วันเพ็ญเดือน ๑๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เนื่องด้วยบ้านเมืองมีภัยพิบัตินานาประการ อันเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ภัยแห่งการแตกความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนภัยด้านเศรษฐกิ read more.
00182
[talk Information]
read:8525
by: Mr.Chanok
หงสาวดี อดีตราชธานีมอญ   • หงสาวดี อดีตราชธานีมอญ • หงสาวดี หรือ พะโค (อ่านออกเสียงตามสำเนียงพม่าว่า หานตาวดี) ภาษาอังกฤษเรียกว่า Bago หรือ Pegu ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของสหภาพพม่ามาก่อน ตั้งอยู่ใกล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพม่า • ประวัติศาสตร์เมืองหงสาวดี • หงสาวดี เป็นเมืองหลวงของชาวมอญมาก่อน ต่อมาพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ยึดครองได้และสถาปนาเป็นศูนย์กลางอำนาจของราชวงศ์ตองอู read more.
00181
[talk Information]
read:11116
by: Mr.Chanok
มัณฑะเลย์ ราชวังสุดท้ายของพม่า   เมืองมัณฑะเลย์ : ปัจจุบันนี้มีฐานะเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของพม่ารองจาก ย่างกุ้ง และเป็นราชธานีสุดท้ายของราชวงศ์พม่าก่อนที่ระบอบกษัตริย์จะถูกโค่นล้มลง และก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก่อนเสียกรุงศรีครั้งที่ 2 : พระเจ้าอลองพญาส่งกองทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยาแต่เกิดเหตุปืนใหญ่ระเบิดสิ้นพระชนม์จนต้องทัพทัพกลับไป จนกระทั่งพระเจ้ามังระแห่งกรุงอังวะไ read more.
00180
[talk Information]
read:3615
by: Mr.Chanok
กุศลคือทุน : กลไกแห่งความสำเร็จของพม่า   ชาวพม่าส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทเช่นเดียวกับไทยเรา แต่ถ้าเทียบวิถีชีวิตระหว่างชาวไทยกับชาวพม่าในยุคสมัยนี้ คนพม่าดูจะมีความเหนือกว่าในด้านศรัทธาและความใกล้ชิดต่อศาสนา จนอาจกล่าวได้ว่าวิถีพุทธกับวิถีชีวิตของชาวพม่าเป็นสิ่งเดียวกัน ดังพบว่า คนพม่าทุกวัยไม่ว่าเด็กเล็ก คนหนุ่มสาว ผู้ใหญ่ คนชรา ต่างนิยมสวดมนต์และนั่งสมาธิ ในเวลาว่างจ read more.
page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

พระเลี่ยงลำพูน
จำนวนผู้เข้าชม : 27
พระคง สีดำ
จำนวนผู้เข้าชม : 23
ตำนานยักษ์แบกเสา บนถนนวิภาวดีรังสิตต้อง
จำนวนผู้เข้าชม : 45
การอนุรักษ์เครื่องปั้นทหารสมัยจิ๋นซี
จำนวนผู้เข้าชม : 50
พระเปิมแดง
จำนวนผู้เข้าชม : 142
เทวรูปพระสยามเทวาธิราช สมาคมอาสาสมัครส่งเสริมพิทักษ์ราษฎร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2525
จำนวนผู้เข้าชม : 160

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]