Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
01418
[talk Information]
read:2213
by: Mr.Chanok
ประติมากรรมสำริด รูปท้าวชุมพล (พบที่อ.สทิงพระจังหวัดสงขลา)อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14   ประติมากรรมสำริด รูปท้าวชุมพล (พบที่อ.สทิงพระจังหวัดสงขลา)อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 ถือเป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ read more.
01397
[talk Information]
read:4040
by: Mr.Chanok
เวียงจันทน์แตกอีกกรุ พระพุทธรูป 300 ปี โผล่กว่า 40 องค์   ภาพสำนักข่าวสารปะเทดลาว-- พระพุทธรูปดินเผาและหินสลัดที่ชำรุดพบในเจดีย์เก่าแก่หลังพระอุโบสถวัดเพียวัด นครเวียงจันทน์ สื่อของทางการกล่าวว่า พบคราวเดียวกันนี้ยังรวมทั้งพระพทุธรูปสำริดขนาดใหญ่รวมอยู่ด้วย 1 องค์ ขนาดกลางอีก 12 องค์ ได้มีการพบพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 300 ปีอีกกว่า 40 องค์ที่วัดเพียวัด เมืองสีสัดตะนาก นครเวียงจันทน์ ซึ่งได้ทำให้ชาวเมืองห read more.
01365
[talk Information]
read:2120
by: Mr.Chanok
เชิญชม โขนฉลิมพระเกียรติ เรื่องนางลอย   เนื้อเรื่องย่อ ทศกัณฐ์ หาทางคิดจะตัดศึกพระราม จึงหาแผนการที่จะทำให้พระรามยกทัพกลับ โดยใช้ให้นางเบญกายลูกสาวของพิเภก แปลงกายเป็นนางสีดา ทำตายลอยน้ำไปที่หน้ากองทัพพระราม เบญกายกลัวพระอาญาของทศกัณฐ์ผู้เป็นบิตุลา ไม่อาจทัดทานได้จึงทูลว่ายังไม่เคย เห็นรูปร่างหน้าตาของนางสีดามาแต่ก่อน จะขอดูรูปร่างนางสีดาจะได้แปลงกายให้ถูกต้อง ทศกัณฐ์จึงจัดใ read more.
01363
[talk Information]
read:2898
by: Mr.Chanok
วัสดุสำริดที่พบในสมัยอยุทธยา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาสีสันของเนื้อสำริดและลวดลายที่มี   โกศสำริด สมัยอยุธยา read more.
01360
[talk Information]
read:3461
by: Mr.Chanok
การทำขันลงหินที่บ้านบุ   แหล่งทำขันลงหินในประเทศไทยนั้น มีอยู่แห่งเดียว คือที่ตำบลบ้านบุ อำเภอบางกอกน้อย บริเวณข้างวัดสุวรรณาราม ริมคลองบางกอกน้อย ปัจจุบันนี้คือ ย่านหลังที่ว่าการเขตบางกอกน้อย การทำขันลงหินเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนอย่างหนึ่ง บ้านที่ทำขันลงหินซึ่งอยุ่ใกล้กันในละแวกนั้นมีกว่าร้อยครอบครัว เล่ากันว่า ครอบครัวทำขันลงหินนี้ต้นตระกูลสืบมาจากอยุธยา เมื่อ read more.
01334
[talk Information]
read:3176
by: Mr.Chanok
การทำบุญและกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปประจำวันเกิด   เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า ประชากรร้อยละ 95 ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติ ทั้งนี้ นอกจากพระประธานที่พุทธศาสนิกชนเคารพกราบไหว้บูชาแล้ว ในแต่ละวัดยังจัดพระพุทธรูปประจำวันเกิด ให้ผู้คนได้ไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองอีกด้วย ส่วนที่ไปที่มาของการกำหนดพระพุทธรูปแต่ละปางนั้น ไม่มีปรากฎสมัยที่แน่ชัด กล่าว read more.
01312
[talk Information]
read:2498
by: Mr.Chanok
จาตุมหาราชิกา เป็นชื่อสวรรค์ชั้นที่ 1 ในฉกามาพจรสวรรค์ 6 ชั้น เรียกสั้น ๆ ว่า ชั้นจาตุม ก็มี   จาตุมหาราชิกา เป็นชื่อสวรรค์ชั้นที่ 1 ในฉกามาพจรสวรรค์ 6 ชั้น เรียกสั้น ๆ ว่า ชั้นจาตุม ก็มี จาตุมหาราชิกา แปลว่า แดนเป็นที่อยู่ของท้าวมหาราชทั้งสี่, อาณาจักรของท้าวมหาราช 4 องค์ คือดินแดนที่จอมเทพ 4 องค์ผู้รักษาคุ้มครองโลกใน 4 ทิศ ซึ่งเรียกว่า ท้าวโลกบาล ท้าวจตุโลกบาล หรือ ท้าวจาตุมหาราช ปกครองอยู่องค์ละทิศ ท้าวจาตุมหาราช 4 คือ 1.ท้าวธตรฐ รักษาโลกด้านทิศ read more.
01311
[talk Information]
read:2292
by: Mr.Chanok
ภาพเขียน ศิลปะแบบไทย ศิลปะแห่งแผ่นดิน   ภาพเขียน ศิลปะแบบไทย ศิลปะแห่งแผ่นดิน read more.
01304
[talk Information]
read:1845
by: Mr.Chanok
การแต่งกายของพระสงฆ์ จากประเทศจีน   การแต่งกายของพระสงฆ์ จากประเทศจีน ความแตกต่างอย่างหนึ่งของ พระสงฆ์จีนคือ สามารถไหว้คาระวะตอบ ฆราวาสที่ถวายความเคารพได้ ไม่เหมือนพระสงฆ์ที่ใดในโลกที่มีบทบัญญัติไว้ว่าไม่สามารถประนมไหว้ฆารวาสได้ read more.
01303
[talk Information]
read:1922
by: Mr.Chanok
ภาพพระพุทธเจ้า สมณโคดม ตามทัศนคติแบบหินยาน   ภาพพระพุทธเจ้า สมณโคดม ตามทัศนคติแบบหินยาน  read more.
page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์
จำนวนผู้เข้าชม : 29
พระเปิดโลก กรุเตาทุเรียง
จำนวนผู้เข้าชม : 21
พระเปิมแดง
จำนวนผู้เข้าชม : 23
พระรอดมหาวัน พิมพ์ใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม : 39
พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ
จำนวนผู้เข้าชม : 38
พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ไม่มีกนก
จำนวนผู้เข้าชม : 36

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]