Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
01334
[talk Information]
read:3087
by: Mr.Chanok
การทำบุญและกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปประจำวันเกิด   เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า ประชากรร้อยละ 95 ของประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติ ทั้งนี้ นอกจากพระประธานที่พุทธศาสนิกชนเคารพกราบไหว้บูชาแล้ว ในแต่ละวัดยังจัดพระพุทธรูปประจำวันเกิด ให้ผู้คนได้ไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองอีกด้วย ส่วนที่ไปที่มาของการกำหนดพระพุทธรูปแต่ละปางนั้น ไม่มีปรากฎสมัยที่แน่ชัด กล่าว read more.
01312
[talk Information]
read:2393
by: Mr.Chanok
จาตุมหาราชิกา เป็นชื่อสวรรค์ชั้นที่ 1 ในฉกามาพจรสวรรค์ 6 ชั้น เรียกสั้น ๆ ว่า ชั้นจาตุม ก็มี   จาตุมหาราชิกา เป็นชื่อสวรรค์ชั้นที่ 1 ในฉกามาพจรสวรรค์ 6 ชั้น เรียกสั้น ๆ ว่า ชั้นจาตุม ก็มี จาตุมหาราชิกา แปลว่า แดนเป็นที่อยู่ของท้าวมหาราชทั้งสี่, อาณาจักรของท้าวมหาราช 4 องค์ คือดินแดนที่จอมเทพ 4 องค์ผู้รักษาคุ้มครองโลกใน 4 ทิศ ซึ่งเรียกว่า ท้าวโลกบาล ท้าวจตุโลกบาล หรือ ท้าวจาตุมหาราช ปกครองอยู่องค์ละทิศ ท้าวจาตุมหาราช 4 คือ 1.ท้าวธตรฐ รักษาโลกด้านทิศ read more.
01311
[talk Information]
read:2175
by: Mr.Chanok
ภาพเขียน ศิลปะแบบไทย ศิลปะแห่งแผ่นดิน   ภาพเขียน ศิลปะแบบไทย ศิลปะแห่งแผ่นดิน read more.
01304
[talk Information]
read:1753
by: Mr.Chanok
การแต่งกายของพระสงฆ์ จากประเทศจีน   การแต่งกายของพระสงฆ์ จากประเทศจีน ความแตกต่างอย่างหนึ่งของ พระสงฆ์จีนคือ สามารถไหว้คาระวะตอบ ฆราวาสที่ถวายความเคารพได้ ไม่เหมือนพระสงฆ์ที่ใดในโลกที่มีบทบัญญัติไว้ว่าไม่สามารถประนมไหว้ฆารวาสได้ read more.
01303
[talk Information]
read:1820
by: Mr.Chanok
ภาพพระพุทธเจ้า สมณโคดม ตามทัศนคติแบบหินยาน   ภาพพระพุทธเจ้า สมณโคดม ตามทัศนคติแบบหินยาน  read more.
01302
[talk Information]
read:1658
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป นิกายหินยาน   พระพุทธรูป นิกายหินยาน  read more.
01301
[talk Information]
read:1981
by: Mr.Chanok
ป้านชาตราหนู   หนึ่งในของสะสม ทางร้านกำลังรับซื้อเข้าไม่จำกัดจำนวนครับ โทรถาม 0816728899 ชนก  read more.
01300
[talk Information]
read:2199
by: Mr.Chanok
เทวรูปพระนารายณ์ ศิลปะสมัยสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 19   เทวรูปพระนารายณ์ ศิลปะสมัยสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 19 เทวรูปพระนารายณ์ ศิลปะสมัยสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 19 สำริด พบบริเวณเมืองเก่าสุโขทัยปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่ พิพิทฑภัณท์สถานแห่งชาติ สุโขทัย read more.
01299
[talk Information]
read:1960
by: Mr.Chanok
เทวรูปพระนารายณ์ ศิลปะสมัยสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 19   เทวรูปพระนารายณ์ ศิลปะสมัยสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 19 สำริด พบบริเวณเมืองเก่าสุโขทัยปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่ พิพิทฑภัณท์สถานแห่งชาติ สุโขทัย  read more.
01297
[talk Information]
read:2534
by: Mr.Chanok
เดือนยี่ ทำขวัญลานนวดข้าว   เดือนยี่ แปลว่าเดือนสอง ตามปฏิทินจันทรคติของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคอุษาคเนย์ มีตระกูลไทย –ลาวรวมอยู่ด้วย เดือนยี่ ที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางจะอยู่ราวเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ วิถีชีวิตตามธรรมชาติของชุมชนดั้งเดิม เห็นได้จากเพลงร้องเล่นของชาวบ้านว่า เดือนสิบเอ็ดน้ำนอง เดือนสิบสองน้ำทรง เดือนอ้ายเดือนยี่น้ำก็รี่ไหลลง ช่วงนี้เองเป็นเวลาชาว read more.
page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

พระกาบปลี กรุวัดมหาวัน สวยสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 18
พระพุทธกวัก กรุวัดแสนตอ สวยสุดแล้วครับ
จำนวนผู้เข้าชม : 29
พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ
จำนวนผู้เข้าชม : 16
พระลีลา ชัยนาทกรุสรรค์บุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 69
พระพุทธรูป เชียงแสนสิงห์สาม หน้าตัก 3.5 นิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม : 112
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร วัสดุสำริด ขนาด 2.5 นิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม : 92

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]