Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
02929
[Such as Collection]
read:66
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ   พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ สวยดูง่าย สภาพนี้หายากมากเศรฐกิจดีดีไม่ได้เห็นแน่นอน โทร 0932780999 ชนก read more.
02919
[Such as Collection]
read:146
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป เชียงแสนสิงห์สาม หน้าตัก 3.5 นิ้ว   ห้วงรัชสมัยพระเจ้าอนุรุทมหาราชแผ่อำนาจเข้ามาปกครองเมืองเชียงแสนนั้น พระองค์ได้นำเอาพระพุทธศาสนาลัทธิหินยาน (เถรวาท) อย่างพุกามเข้ามาเผยแผ่ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาลัทธิหินยานที่เข้ามาทางประเทศอินเดียฝ่ายเหนือผ่านมอญและพม่า อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้เอง พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนจึงได้รับอิทธิพลจากพระพุทธรูปศิลปะอินเดียสกุลช่างปาละอี read more.
02918
[Such as Collection]
read:134
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร วัสดุสำริด ขนาด 2.5 นิ้ว   พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร( สกุลช่าง กำแพงเพชร)ขนาด หน้าตัก 2.5 นิ้วสำริด มีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนในหมวดใหญ่ คือพระรัศมีเป็นเปลว ขมวดพระเกศาเล็ก พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ำ พระนาสิกงุ้ม ตามแบบลักษณะมหาบุรุษจากอินเดีย พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง ชาวจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี ปลายเป็นเขี้ยวตะข read more.
02818
[Such as Collection]
read:744
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว องค์ที่ ๒   พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว องค์ที่ ๒ read more.
02817
[Such as Collection]
read:859
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว   พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว สูง 13 นิ้ว ฐานกว้าง 12 นิ้ว หน้าตักกว้าง 9 นิ้ว ราคา 8,500 บาท สอบถาม ชนก หล้านามวงศ์ โทรศัพท์ 0932780999 read more.
02811
[Such as Collection]
read:855
by: Mr.Chanok
พระโพธิสัตว์กวนอิม เนื้อเงิน ขนาด 40 ซม   พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพันหัสต์พันเนตร รูปเคารพของพระอวโลกิเตศวรมีอยู่หลายปาง ทั้งภาคบุรุษ ภาคสตรี ไปจนถึงปางอันแสดงลักษณาการที่ดุร้าย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปราบมารคือสรรพกิเลส แต่ปางที่สำคัญปางหนึ่งคือปางที่ทรงสำแดงพระวรกายเป็นพันหัสถ์พันเนตร ซึ่งมีเรื่องราวปรากฏในพระสูตรสันสกฤตคือ สหัสภุชสหัสเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตวไวปุลยสัมปุรณอกิญจ read more.
02809
[Such as Collection]
read:776
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สมัยกำแพงเพชร (พระกำแพงสามขา)ขนาด 2.5 นิ้ว   พระพุทธรูป สมัยกำแพงเพชร (พระกำแพงสามขา)ขนาด 2.5 นิ้ว read more.
02808
[Such as Collection]
read:648
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ศิลปะล้านช้าง อายุราว 200 - 300 ปี ขนาด 2.5 นิ้ว   พระพุทธรูป ศิลปะล้านช้าง อายุราว 200 - 300 ปี ขนาด 2.5 นิ้ว ราคา 8000 บาท โทร ชนก หล้านามวงศ์ 0932780999 read more.
02807
[Such as Collection]
read:596
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สิงห์สาม ขนาดสามนิ้ว อายุราว 450 ปี   พระพุทธรูป สิงห์สาม ขนาดสามนิ้ว อายุราว 450 ปี read more.
02758
[Such as Collection]
read:1021
by: Mr.Chanok
เครื่องทองสมัยอยุทธยา (ชิ้นส่วนของ อุบะ ทับทรวง)   เครื่องทองสมัยอยุทธยา (ชิ้นส่วนของ อุบะ ทับทรวง) ความงามวิจิตรของเครื่องทองอยุธยา ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงภูมิปัญญาบรรพบุรุษและอดีตอันยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรแห่งนี้จะไม่ปรากฏให้เราเห็นเลยหากมีได้มีการขุดพบเครื่องทองจากกรุวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ ซึ่งเป็นวัดสำคัญของเมือง และการพบครั้งนี้นับเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสะท้อ read more.
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

สิบประการคนเล่นพระพึงจดจำ
จำนวนผู้เข้าชม : 10
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม : 14
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์
จำนวนผู้เข้าชม : 15
พระนางเพชรกลับ กรุประตูนะโม จ.สุโขทัย เนื้อชินเงิน
จำนวนผู้เข้าชม : 48
พระพุทธกวัก กรุวัดแสนตอ สวยสุดแล้วครับ
จำนวนผู้เข้าชม : 76
พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ
จำนวนผู้เข้าชม : 66

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]