Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
02929
[Such as Collection]
read:15
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ   พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ สวยดูง่าย สภาพนี้หายากมากเศรฐกิจดีดีไม่ได้เห็นแน่นอน โทร 0932780999 ชนก read more.
02919
[Such as Collection]
read:112
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป เชียงแสนสิงห์สาม หน้าตัก 3.5 นิ้ว   ห้วงรัชสมัยพระเจ้าอนุรุทมหาราชแผ่อำนาจเข้ามาปกครองเมืองเชียงแสนนั้น พระองค์ได้นำเอาพระพุทธศาสนาลัทธิหินยาน (เถรวาท) อย่างพุกามเข้ามาเผยแผ่ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาลัทธิหินยานที่เข้ามาทางประเทศอินเดียฝ่ายเหนือผ่านมอญและพม่า อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้เอง พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนจึงได้รับอิทธิพลจากพระพุทธรูปศิลปะอินเดียสกุลช่างปาละอี read more.
02918
[Such as Collection]
read:92
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร วัสดุสำริด ขนาด 2.5 นิ้ว   พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร( สกุลช่าง กำแพงเพชร)ขนาด หน้าตัก 2.5 นิ้วสำริด มีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนในหมวดใหญ่ คือพระรัศมีเป็นเปลว ขมวดพระเกศาเล็ก พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ำ พระนาสิกงุ้ม ตามแบบลักษณะมหาบุรุษจากอินเดีย พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง ชาวจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี ปลายเป็นเขี้ยวตะข read more.
02818
[Such as Collection]
read:697
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว องค์ที่ ๒   พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว องค์ที่ ๒ read more.
02817
[Such as Collection]
read:803
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว   พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว สูง 13 นิ้ว ฐานกว้าง 12 นิ้ว หน้าตักกว้าง 9 นิ้ว ราคา 8,500 บาท สอบถาม ชนก หล้านามวงศ์ โทรศัพท์ 0932780999 read more.
02811
[Such as Collection]
read:771
by: Mr.Chanok
พระโพธิสัตว์กวนอิม เนื้อเงิน ขนาด 40 ซม   พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพันหัสต์พันเนตร รูปเคารพของพระอวโลกิเตศวรมีอยู่หลายปาง ทั้งภาคบุรุษ ภาคสตรี ไปจนถึงปางอันแสดงลักษณาการที่ดุร้าย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปราบมารคือสรรพกิเลส แต่ปางที่สำคัญปางหนึ่งคือปางที่ทรงสำแดงพระวรกายเป็นพันหัสถ์พันเนตร ซึ่งมีเรื่องราวปรากฏในพระสูตรสันสกฤตคือ สหัสภุชสหัสเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตวไวปุลยสัมปุรณอกิญจ read more.
02809
[Such as Collection]
read:718
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สมัยกำแพงเพชร (พระกำแพงสามขา)ขนาด 2.5 นิ้ว   พระพุทธรูป สมัยกำแพงเพชร (พระกำแพงสามขา)ขนาด 2.5 นิ้ว read more.
02808
[Such as Collection]
read:585
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ศิลปะล้านช้าง อายุราว 200 - 300 ปี ขนาด 2.5 นิ้ว   พระพุทธรูป ศิลปะล้านช้าง อายุราว 200 - 300 ปี ขนาด 2.5 นิ้ว ราคา 8000 บาท โทร ชนก หล้านามวงศ์ 0932780999 read more.
02807
[Such as Collection]
read:555
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สิงห์สาม ขนาดสามนิ้ว อายุราว 450 ปี   พระพุทธรูป สิงห์สาม ขนาดสามนิ้ว อายุราว 450 ปี read more.
02758
[Such as Collection]
read:959
by: Mr.Chanok
เครื่องทองสมัยอยุทธยา (ชิ้นส่วนของ อุบะ ทับทรวง)   เครื่องทองสมัยอยุทธยา (ชิ้นส่วนของ อุบะ ทับทรวง) ความงามวิจิตรของเครื่องทองอยุธยา ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงภูมิปัญญาบรรพบุรุษและอดีตอันยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรแห่งนี้จะไม่ปรากฏให้เราเห็นเลยหากมีได้มีการขุดพบเครื่องทองจากกรุวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ ซึ่งเป็นวัดสำคัญของเมือง และการพบครั้งนี้นับเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสะท้อ read more.
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

พระกาบปลี กรุวัดมหาวัน สวยสมบูรณ์
จำนวนผู้เข้าชม : 17
พระพุทธกวัก กรุวัดแสนตอ สวยสุดแล้วครับ
จำนวนผู้เข้าชม : 29
พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ
จำนวนผู้เข้าชม : 15
พระลีลา ชัยนาทกรุสรรค์บุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 69
พระพุทธรูป เชียงแสนสิงห์สาม หน้าตัก 3.5 นิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม : 112
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร วัสดุสำริด ขนาด 2.5 นิ้ว
จำนวนผู้เข้าชม : 92

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]