Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
02967
[Such as Collection]
read:166
by: Mr.Chanok
เทวรูปพระสยามเทวาธิราช สมาคมอาสาสมัครส่งเสริมพิทักษ์ราษฎร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2525   รายละเอียด เทวรูปพระสยามเทวาธิราช สมาคมอาสาสมัครส่งเสริมพิทักษ์ราษฎร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2525 มิติ : - ฐานทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 2.5 X ยาว 2.5 นิ้ว - สูงรวมฐาน 10.5 นิ้ว เทหล่อด้วยเนื้อโลหะผสมกะไหล่ทอง สภาพสวยเดิม เก่าเก็บ หายากมาก ด้านหน้าฐานประดับป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบหัวท้ายแหลม ลงยาสีน้ำเงินที่พื้นป้าย โดยมีข้อความว่า "สมาคมอาสาสมัครส่งเสริมพิทักษ read more.
02961
[Such as Collection]
read:202
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสำริด ศิลปะสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาด 20 นิ้ว   พระพุทธรูปสำริด ศิลปะสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาด 20 นิ้ว สอบถาม 0932780999 พระเครื่องแบ่งให้เช่า**หลังจากตรวจสอบพระโดยละเอียดแล้ว** ผู้เช่าสามารถ แสดงเจตนาในการเช่าโดยโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ได้ ที่โทรศัพท์หมายเลข 0932780999 หรือส่งอีเมล์ แจ้งที่ nokkiller@hotmail.com read more.
02929
[Such as Collection]
read:231
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ   พระพุทธรูป สุโขทัย ขนาด 3 นิ้วสมบูรณ์มาก ทองเดิมในกรุ สวยดูง่าย สภาพนี้หายากมากเศรฐกิจดีดีไม่ได้เห็นแน่นอน โทร 0932780999 ชนก read more.
02919
[Such as Collection]
read:270
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป เชียงแสนสิงห์สาม หน้าตัก 3.5 นิ้ว   ห้วงรัชสมัยพระเจ้าอนุรุทมหาราชแผ่อำนาจเข้ามาปกครองเมืองเชียงแสนนั้น พระองค์ได้นำเอาพระพุทธศาสนาลัทธิหินยาน (เถรวาท) อย่างพุกามเข้ามาเผยแผ่ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาลัทธิหินยานที่เข้ามาทางประเทศอินเดียฝ่ายเหนือผ่านมอญและพม่า อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้เอง พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนจึงได้รับอิทธิพลจากพระพุทธรูปศิลปะอินเดียสกุลช่างปาละอี read more.
02918
[Such as Collection]
read:250
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร วัสดุสำริด ขนาด 2.5 นิ้ว   พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร( สกุลช่าง กำแพงเพชร)ขนาด หน้าตัก 2.5 นิ้วสำริด มีลักษณะโดยทั่วไปเหมือนในหมวดใหญ่ คือพระรัศมีเป็นเปลว ขมวดพระเกศาเล็ก พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ำ พระนาสิกงุ้ม ตามแบบลักษณะมหาบุรุษจากอินเดีย พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง ชาวจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี ปลายเป็นเขี้ยวตะข read more.
02818
[Such as Collection]
read:908
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว องค์ที่ ๒   พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว องค์ที่ ๒ read more.
02817
[Such as Collection]
read:1055
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว   พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว สูง 13 นิ้ว ฐานกว้าง 12 นิ้ว หน้าตักกว้าง 9 นิ้ว ราคา 8,500 บาท สอบถาม ชนก หล้านามวงศ์ โทรศัพท์ 0932780999 read more.
02811
[Such as Collection]
read:1000
by: Mr.Chanok
พระโพธิสัตว์กวนอิม เนื้อเงิน ขนาด 40 ซม   พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพันหัสต์พันเนตร รูปเคารพของพระอวโลกิเตศวรมีอยู่หลายปาง ทั้งภาคบุรุษ ภาคสตรี ไปจนถึงปางอันแสดงลักษณาการที่ดุร้าย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปราบมารคือสรรพกิเลส แต่ปางที่สำคัญปางหนึ่งคือปางที่ทรงสำแดงพระวรกายเป็นพันหัสถ์พันเนตร ซึ่งมีเรื่องราวปรากฏในพระสูตรสันสกฤตคือ สหัสภุชสหัสเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตวไวปุลยสัมปุรณอกิญจ read more.
02809
[Such as Collection]
read:949
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สมัยกำแพงเพชร (พระกำแพงสามขา)ขนาด 2.5 นิ้ว   พระพุทธรูป สมัยกำแพงเพชร (พระกำแพงสามขา)ขนาด 2.5 นิ้ว read more.
02808
[Such as Collection]
read:836
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ศิลปะล้านช้าง อายุราว 200 - 300 ปี ขนาด 2.5 นิ้ว   พระพุทธรูป ศิลปะล้านช้าง อายุราว 200 - 300 ปี ขนาด 2.5 นิ้ว ราคา 8000 บาท โทร ชนก หล้านามวงศ์ 0932780999 read more.
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

พระเลี่ยงลำพูน
จำนวนผู้เข้าชม : 41
พระคง สีดำ
จำนวนผู้เข้าชม : 39
ตำนานยักษ์แบกเสา บนถนนวิภาวดีรังสิตต้อง
จำนวนผู้เข้าชม : 53
การอนุรักษ์เครื่องปั้นทหารสมัยจิ๋นซี
จำนวนผู้เข้าชม : 53
พระเปิมแดง
จำนวนผู้เข้าชม : 149
เทวรูปพระสยามเทวาธิราช สมาคมอาสาสมัครส่งเสริมพิทักษ์ราษฎร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2525
จำนวนผู้เข้าชม : 166

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]