Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
02818
[Such as Collection]
read:536
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว องค์ที่ ๒   พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว องค์ที่ ๒ read more.
02817
[Such as Collection]
read:589
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว   พระพุทธรูป ปางสมาธิ สมัยรัชกาล เนื้อแดงหายากครับ หน้าตัก เก้านิ้ว สูง 13 นิ้ว ฐานกว้าง 12 นิ้ว หน้าตักกว้าง 9 นิ้ว ราคา 8,500 บาท สอบถาม ชนก หล้านามวงศ์ โทรศัพท์ 0932780999 read more.
02811
[Such as Collection]
read:536
by: Mr.Chanok
พระโพธิสัตว์กวนอิม เนื้อเงิน ขนาด 40 ซม   พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพันหัสต์พันเนตร รูปเคารพของพระอวโลกิเตศวรมีอยู่หลายปาง ทั้งภาคบุรุษ ภาคสตรี ไปจนถึงปางอันแสดงลักษณาการที่ดุร้าย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปราบมารคือสรรพกิเลส แต่ปางที่สำคัญปางหนึ่งคือปางที่ทรงสำแดงพระวรกายเป็นพันหัสถ์พันเนตร ซึ่งมีเรื่องราวปรากฏในพระสูตรสันสกฤตคือ สหัสภุชสหัสเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตวไวปุลยสัมปุรณอกิญจ read more.
02809
[Such as Collection]
read:523
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สมัยกำแพงเพชร (พระกำแพงสามขา)ขนาด 2.5 นิ้ว   พระพุทธรูป สมัยกำแพงเพชร (พระกำแพงสามขา)ขนาด 2.5 นิ้ว read more.
02808
[Such as Collection]
read:415
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ศิลปะล้านช้าง อายุราว 200 - 300 ปี ขนาด 2.5 นิ้ว   พระพุทธรูป ศิลปะล้านช้าง อายุราว 200 - 300 ปี ขนาด 2.5 นิ้ว ราคา 8000 บาท โทร ชนก หล้านามวงศ์ 0932780999 read more.
02807
[Such as Collection]
read:415
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สิงห์สาม ขนาดสามนิ้ว อายุราว 450 ปี   พระพุทธรูป สิงห์สาม ขนาดสามนิ้ว อายุราว 450 ปี read more.
02758
[Such as Collection]
read:793
by: Mr.Chanok
เครื่องทองสมัยอยุทธยา (ชิ้นส่วนของ อุบะ ทับทรวง)   เครื่องทองสมัยอยุทธยา (ชิ้นส่วนของ อุบะ ทับทรวง) ความงามวิจิตรของเครื่องทองอยุธยา ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงภูมิปัญญาบรรพบุรุษและอดีตอันยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรแห่งนี้จะไม่ปรากฏให้เราเห็นเลยหากมีได้มีการขุดพบเครื่องทองจากกรุวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ ซึ่งเป็นวัดสำคัญของเมือง และการพบครั้งนี้นับเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสะท้อ read more.
02731
[Such as Collection]
read:832
by: Mr.Chanok
Buddha image in Sukhothai Style   พระพุทธรูป ศิลปะสุโขทัย-อยุทธยา(อิทธิพล สุโขทัย) วัสดุสำริด สกุลช่างอยุทธยา(ราวพุทธศตวรรษที่ 23-24) หน้าตัก 12 นิ้ว สวยงามมากเป็นช่วงรอยต่อของศิลปะสุโขทัยที่คลี่คลายมาเป็นลักษณะของอยุทธยาต่อมา แต่ พุทธลักษณะยังคงความเป็นสุโขทัยอย่างเด่นชัด ทั้งมวนพระเกศา เปลวเพลิง แม้ว่าลำพระองค์ จะออกอาการแข็งตามแบบอยุทธยาแล้ว แต่การเล่นนิ้วหรือการใส่รายละเอียดต่าง read more.
02716
[Such as Collection]
read:1001
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสุโขทัยกำแพงเพชร ขนาด 12 นิ้ว   วันนี้ผมได้นำพระพุทธรูปสุโขทัยสกุลช่างกำแพงเพชรมาให้ชมกันครับ เมื่อพิจาณารูปแบบทางศิลปะ พบว่ายังปรากฏอิทธิพลของพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ่อยู่มาก นิยมในการทำท่าประทับขัดสมาธิราบ หัตถ์แสดงปางมารวิชัย ครองจีวรห่มเฉียง ชายจีวรหรือสังฆาฏิยาวลงมาอยู่ที่ระดับนาภี ปลายเป็นรูปเขี้ยวตะขาบ และเป็นรูปหยักแหลม อังสากว้าง ปั้นพระองค์เล็ก ขมวดเกศาใหญ่โค read more.
02689
[Such as Collection]
read:1104
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสุโขทัยวัสดุสำริด ขนาด 10 นิ้ว สกุลช่างกำแพงเพชร-อยุทธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 22   ตัวเมืองกำแพงเพชรในปัจจุบัน ตั้งอยู่บนเมืองโบราณ 2 เมือง เมืองแรกคือ "เมืองนครชุม" ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ปัจจุบันเป็นย่านตลาดเก่าศูนย์กลางของเมืองนี้อยู่ที่ "พระธาตุนครชุม"เมืองนครชุมนี้ เป็นเมืองที่พระยาลิไทสถาปนาให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และเป็นหัวเมืองสำคัญเทียบเท่า ศรีสัชนาลัยหรือเมืองพิษณุโลก (สองแคว) ทั้งนี้เห็นได้จาก การสร read more.
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

พระปิดตาหลวงพ่อแย้มวัดด่านสำโรง
จำนวนผู้เข้าชม : 18
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เจดีย์ มีซ่อม
จำนวนผู้เข้าชม : 21
เหรียญเสี้ยว รัชกาลที่ห้า
จำนวนผู้เข้าชม : 35
?เหรียญอาร์มพระพุทธโสธรลงยา ปี 2460?
จำนวนผู้เข้าชม : 40
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน
จำนวนผู้เข้าชม : 57
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน (บิ่น)
จำนวนผู้เข้าชม : 52

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]