Home | All Articles| Talk Information | Such as Collection | Buying & Saleing | Thai Terracotta | Contact Us | Login
ค้นหาข้อมูล
02671
[Such as Collection]
read:1253
by: Mr.Chanok
พระพรหม รัตน์โกสินทร์ ทองเดิมสวยมาก ขนาดห้านิ้ว   พระพรหม รัตน์โกสินทร์ ทองเดิมสวยมาก ขนาดห้านิ้ว โทรถาม 0932780999 อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แม้ว่าประเทศไทยจะมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติมาแต่อดีต แต่เมื่อได้พิจารณาจากพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักและความเชื่อเรื่องอื่นๆของคนไทยในสังคมแล้ว จะเห็นว่ามีอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอยู่ไม่น้อย ศาสนาพราหมณ์ฮินดูได read more.
02657
[Such as Collection]
read:1276
by: Mr.Chanok
Buddha Image Cheangsan Style 10"   Bronz Buddha Image Cheangsan Style 10" Century 19 th  read more.
02634
[Such as Collection]
read:1306
by: Mr.Chanok
พระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตักสี่นิ้ว สำริดแก่ทอง   พระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตักสี่นิ้ว สำริดแก่ทององค์นี้ พิเศษที่องค์หล่อด้วยโลหะสำริด ที่มีส่วนผสมของทองคำสูงมาก ศิลปะ ช่างหลวงสกุลช่างเชียงแสนราวพุทธศตวรรษที่ 19 โดยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย โดยลักษณะการเข้าหุ่นเทียนจะบางกว่ายุคก่อนหน้าอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงฝีทือและทักษะที่สูงขึ้นของช่างในสมัยนั้น  read more.
02589
[Such as Collection]
read:1261
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสมัยรัชกาล เนื้อขันลงหิน องค์ที่สอง 8500 ปางสมาธิ   พระพุทธรูปสมัยรัชกาล เนื้อขันลงหิน องค์ที่สอง 8500 ปางสมาธิ โทร 0932780999 read more.
02550
[Such as Collection]
read:1468
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง พระเกศถอดได้ พระหล่อสวยสำริดแก่ทองหน้าตักเก้านิ้ว   พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง พระเกศถอดได้ พระหล่อสวยสำริดแก่ทองหน้าตักเก้านิ้ว ราคา 350,000 บาท read more.
02549
[Such as Collection]
read:1770
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สามถึงยุค พระสมบูรณ์ไม่มีซ่อม หน้าตักเก้านิ้ว   พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สามถึงยุค พระสมบูรณ์ไม่มีซ่อม หน้าตักเก้านิ้ว read more.
02548
[Such as Collection]
read:1143
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สมัยรักาล ตามุก องค์นี้อายุลึกถึงสมัยรักาลที่ 5 องค์พระสวยหน้าตักเก้านิ้ว   พระพุทธรูป สมัยรักาล ตามุก องค์นี้อายุลึกถึงสมัยรักาลที่ 5 องค์พระสวยหน้าตักเก้านิ้ว read more.
02547
[Such as Collection]
read:1209
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป สมัยรักาล เนื้อแดงหล่อหนา องค์พระสวยหน้าตักเก้านิ้ว   พระพุทธรูป สมัยรักาล เนื้อแดงหล่อหนา องค์พระสวยหน้าตักเก้านิ้ว read more.
02545
[Such as Collection]
read:1179
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำฤทธ์ ตามุก ผิวขัด หน้าตักเก้านิ้ว   พระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสนสิงห์สาม เนื้อสำฤทธ์ ตามุก ผิวขัด หน้าตักเก้านิ้ว ราคา 25,000 บาท โทรสอบถาม ชนก หล้านามวงศ์ 0932780999 read more.
02544
[Such as Collection]
read:1192
by: Mr.Chanok
พระพุทธรูปสำริด เชียงแสนสิงห์หนึ่ง ศิลปะสกุลช่างน่าน   พระพุทธรูปสำริด เชียงแสนสิงห์หนึ่ง ศิลปะสกุลช่างน่าน ขนาด 12 นิ้ว read more.
page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

กระทู้ที่ลงล่าสุด...

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์
จำนวนผู้เข้าชม : 29
พระเปิดโลก กรุเตาทุเรียง
จำนวนผู้เข้าชม : 21
พระเปิมแดง
จำนวนผู้เข้าชม : 23
พระรอดมหาวัน พิมพ์ใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม : 39
พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ
จำนวนผู้เข้าชม : 38
พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ไม่มีกนก
จำนวนผู้เข้าชม : 36

Counter :15116 [Start : 26/April/2007]