พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ศิลปะแบบอยุทธยา สำริด ขนาด 10 ซม.
องค์พระพบที่ อ.ศรีสัชนาลัย บริเวณบ้านเกาะน้อย

Writer :Mr.Chanok, Date : 18-07-2010 12:27:25


Art Camp Reclining Buddha Ayutthaya 10 Cm

found in Baankho noi Sri-Satchanalai Sukhothai.

Just one hour from Bangkok, the ancient city of Ayutthaya is a key destination for anyone interested in history, culture and architecture. This former capital of Thailand is steeped in history and is a great place to spend a couple of days.

Formerly known as Phra Nakhon Si Ayutthaya, the city was founded by King U-Thong in 1350 and kept its status as the nation's capital until it was sacked by the Burmese in 1767. Ayutthaya was once one of the richest cities in Asia by the 1600s, as its vast array of temples still testifies.

Most visitors come to explore The Ayutthaya historical park, which contains most of the magnificent ruins of the ancient city and was declared a UNESCO World heritage site in 1981. Over 400 hundred temples were originally built in Ayutthaya, and the fact that they were built by various rules means that they comprise an interesting range of designs and styles.

Many of the temples from Ayutthaya's glory period still exist today, although in various states of preservation. Wat Mahathat is by far Ayutthaya's most photographed temple, made famous by the head of a large Buddha statue which has become entangled in the roots of a giant banyan tree.

To More information Tel 081-672 8899 Oversee Call 6681 672 8899
or Email contact nokkiller@hotmail.com

Date : 18-07-2010 12:27:25Counter :15116 [Start : 26/April/2007]