พระธรรมกายชัยมงคล
พระพุทธปฏิมาจำลองธรรมกาย ปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนองค์ฌาน ทรงจีวรพลิ้ว สำเร็จด้วยหินผลึกขาวใส (Rock Crystal ) จากเมืองอมริตสา ประเทศอินเดีย ขนาดหน้าตัก ๑๖ นิ้ว (๔๐ เซนติเมตร) แกะโดยช่างศิลป์ชาวอินเดียฮินดู ที่เมือง Jaipur ประเทศอินเดีย หลวงพ่อ พระภาวนาวิสุทธิคุณ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง โดยใช้ระยะเวลา ๖ เดือน จึงสำเร็จ ได้นำมาประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ นายปิยะบุตร และนางสุจินตนา ชลวิจารณ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพสร้างถวาย เป็นมูลค่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท


Writer :Mr.Chanok, Date : 11-11-2010 10:54:42Counter :15116 [Start : 26/April/2007]