พระพุทธรูปไม้แกะศิลปล้านนา หน้าตัก 2.5 นิ้ว
พระพุทธรูปไม้แกะศิลปล้านนา หน้าตัก 2.5 นิ้ว ทาชาดทาทอง
ยุคต้นๆชาดหมดอายุแล้ว ราคา 1,800 บาท

โทรถาม 0816728899 ชนก หล้านามวงศ์

Writer :Mr.Chanok, Date : 27-12-2010 08:59:51
Date : 27-12-2010 08:59:51Counter :15116 [Start : 26/April/2007]