พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)
พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)
พุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะอยุทธยา

Writer :Mr.Chanok, Date : 30-08-2011 01:45:48

เพื่อการศึกษา วิวัฒนาการของศิลปะเท่านั้น

Date : 30-08-2011 01:45:48Counter :15116 [Start : 26/April/2007]