พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)องค์ที่ 2
พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)
พุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะอยุทธยา อิทธิพลลพบุรี
เพื่อการศึกษา วิวัฒนาการของศิลปะเท่านั้น


Writer :Mr.Chanok, Date : 30-08-2011 01:48:02Counter :15116 [Start : 26/April/2007]