พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)
พระร่วงเปิดโลก (แผ่นทองคำดุนลาย)พุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะอยุทธยา
จัดแสดงเพื่อการศึกษา วิวัฒนาการของศิลปะเท่านั้น

Writer :Mr.Chanok, Date : 30-08-2011 01:49:59Counter :15116 [Start : 26/April/2007]