พิธีพุทธาเทวาภิเษก ฤกษ์มหามงคล เสกน้ำมหาพุทธมนต์ใต้แสงจันทร์วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
พิธีพุทธาเทวาภิเษก ฤกษ์มหามงคล เสกน้ำมหาพุทธมนต์ใต้แสงจันทร์
ร่วมพิธีประพรมน้ำพุทธมนต์ใต้แสงจันทร์วันเพ็ญเดือน ๑๒
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

เนื่องด้วยบ้านเมืองมีภัยพิบัตินานาประการ อันเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ภัยแห่งการแตกความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนภัยด้านเศรษฐกิจ และภัยด้านต่าง ๆ นั้น ส่งผลกระทบด้านต่าง ๆ ต่อประชาชนคนไทย ด้วยเหตุแห่งภัยพิบัติที่รุนแรงและน่ากลัว ซึ่งจะต่อเนื่องไปจนถึงปีพุทธศักราช 2552 นั้น ทางสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ และอ.พัฒนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ โหรฟันธง เลขาธิการ ได้เห็นว่ามีความจำเป็นหรือความสำคัญ ที่ควรจะมีพิธีกรรมอันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ อันจะนำไปสู่การขจัดปัดเป่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชาติบ้านเมือง และได้ประกอบพิธีอันเป็นมหากุศล มหามงคล ถวายแด่ดวงพระวิญญาณอดีตบุรพกษัตราธิราชเจ้า แด่ทวยเทพเทวา และประสิทธิ์ประสาทความเป็นสิริมงคลให้แก่ปวงชนชาวไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ทางสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ จึงได้จัดงาน อาบน้ำพุทธมนต์ใต้แสงจันทร์ ซึ่งงานนี้ผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง คือ สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ และบริษัท ร.ศ.221 แทรเวล จำกัด โดยในวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 ตามประวัติศาสตร์ เมืองที่เป็นปฐมกำเนิดของอาณาจักรไทย ได้แก่เมืองสุโขทัย ซึ่งมีความเป็นราชธานี มีความเจริญรุ่งเรือง มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยเหตุบ้านเมืองในบัดนี้ มีภัยพิบัติ จึงย้อนไปสู่พิธีในเมืองอันเป็นเมืองต้นกำเนิด หรือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อความเป็นชาติไทย ได้แก่ เมืองศรีสัชนาลัย ในเมืองดังกล่าวนั้น มีวัดสำคัญที่คู่เมือง คือ วัดพระปรางค์ หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร มีเจ้าพระคุณพระสุนทรธรรมาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส และในวันขึ้น 15 ค่ำนั้น อยากให้ประชาชนในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงท่านที่อยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ที่สามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวก ไปร่วมพิธีดังกล่าว อันจะได้สร้างความเป็นมหามงคลให้เกิดขึ้นกับชีวิตของท่าน
ตามการคำนวณของโหราจารย์ อ.พัฒนา พัฒนศิริ ครูโหร และ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ โหรฟันธง ได้กำหนดจุดแห่งพลังที่จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง และเป็นจุดที่จะก่อให้เกิดความเป็นมหามงคลที่สุดในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ปีพุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นวันที่พระอาทิตย์ และพระจันทร์อยู่ในมุมเล็งกันอย่างชัดเจนในราศีทวาร ก่อให้เกิดเป็นพลังที่จะส่งผลต่อมนุษยโลก หรือต่อประชาชนคนไทย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จึงได้จัดพิธีมหามงคล โดยเริ่มที่เวลาประมาณ 19.19 น.ขอเชิญประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีถวายผ้าห่ม และห่มผ้าองค์พระปรางค์ เพื่อถวายบูชาคุณต่อพระพุทธเจ้า 56 พระธรรม 38 และพระสงฆ์ 14 รวม 108 เพื่อพิทักษ์รักษาคุ้มครองประเทศชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า รวมถึงท่านทั้งหลายที่ร่วมพิธี โดยจะให้ท่านได้ร่วมเขียนชื่อ ทำบุญ อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้แก่ญาติพี่น้องของท่านทั้งหลายบนผ้าที่จะนำห่มองค์พระธาตุ นำห่มพระธาตุโดยท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมาภรณ์ พระครูภาวนาโสภณ อ.พัฒนา พัฒนศิริ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ และคณะผู้นำบุญทั้งหลาย เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลอันสูงสุดในการบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และหลังจากนั้น ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมตั้งกัณฑ์เทศก์ โดยเจ้าคุณพระสุนทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ แห่งเมืองศรีสัชนาลัย ท่านมีความเป็นคุรุ มีเอตทัคคะในการเทศนา ซึ่งจะแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่อง พรหมวิหารสี่ และ อานิสงส์แห่งการอาบน้ำเพ็ญ เพื่อเป็นการเทศนาถวายแด่ดวงพระวิญญาณอดีตบุรพกษัตริยาธิราชเจ้า ผู้เป็นปฐมราชวงศ์แห่งราชวงศ์สุโขทัย ที่ทำการสถาปนาชาติไทย รวมถึงทวยเทพเทวาทั้งหลาย และอานิสงส์ผลบุญนั้น จะได้สำเร็จแก่ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมตั้งกัณฑ์เทศก์ ผู้ที่ร่วมตั้งกัณฑ์เทศก์ทุกท่าน จะได้รับพระชัยวัฒน์ เนื้อนวโลหะแก่ทองคำ ซึ่งสร้างเป็นกรณีพิเศษ เพื่อนำมาทำพิธีในวันนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อชัยชนะ และความเจริญรุ่งเรืองอันจะบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านที่ร่วมพิธี

หลังจานั้นเวลา 22.00 น. จะมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในขันสาครแบบโบราณกลางแจ้ง ซึ่งการเสกน้ำมหาพุทธมนต์ในครั้งนี้ ได้นิมนต์พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป สาธยายมนต์พระปริตร และบทธัมมะจักฯ มีพระสงฆ์นั่งปรกทิศ ซึ่งเป็นพระเถราจารย์ในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และจังหวัดลพบุรี นั่งปรกอธิษฐานจิต เพื่อสร้างความเข้มขลังให้แก่ผู้ร่วมพิธี ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ได้ทำพิธีปลุกเสกน้ำมนต์ธรณีสารในช่วงหัวค่ำ เพื่อประพรมล้างความความอัปมงคล เสนียดจัญไร ท่านที่มีความทุกข์ความโศก มีโรคมีภัย หรือว่ารู้สึกว่าโดนทำของใส่ มาร่วมพิธี ปัดเป่าโดยน้ำพุทธมนต์มหาธรณีสาร

การเสกน้ำพุทธมนต์มหามงคลนั้น จะนำน้ำพุทธมนต์จาก 76 จังหวัด น้ำพุทธมนต์จากวัดพระแก้ว จากการสรงน้ำพระแก้วมรกตในวาระต่าง ๆ และน้ำพุทธมนต์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ มาเป็นน้ำพุทธมนต์หลัก พร้อมทั้งนี้ได้อัญเชิญพระพุทธรูปที่สำคัญ เช่น หลวงพ่อพระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโต หลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระกริ่ง พระบรมรูปของอดีตบุรพกษัตราที่สำคัญ และโดยเฉพาะพระบรมรูปขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ตัวแทนได้สรงน้ำพระพุทธรูป และพระบรมรูปอันศักดิ์สิทธิ์ แล้วเอาน้ำที่เกิดจากการสรงน้ำพระพุทธรูป ร่วมกับน้ำมหามงคลจาก 76 จังหวัด และน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร มารวมกันในขันสาคร เพื่อปลุกเสกท่ามกลางแสงจันทร์เพ็ญอีกครั้งหนึ่ง น้ำมหาพุทธมนต์นี้ จะได้อธิษฐานจิตโดยพระเถรานุเถระ รวมทั้งท่านทั้งหลายได้ประกาศฟ้า ประกาศดิน ให้เกิดเป็นสัตยาอธิษฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล อยู่ในบริเวณมณฑลพิธี ผู้ใดอยู่ในบริเวณนั้นจะได้ประพรมทุกคน ซึ่งในขณะที่ประพรมน้ำพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูปจะได้เจริญชัยมงคลคาถาไปพร้อมกัน ส่วนผู้ที่ร่วมไปกับคณะเจ้าภาพ จะได้น้ำมหาพุทธมนต์นี้กลับบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านทั้งหลาย
พร้อมกันนี้ในวันจันทร์เพ็ญดังกล่าว ถือว่าเป็นวาระโอกาสอันดี ที่จะได้เชิญพระจันทรเทพบุตร พระสุริยะเทพบุตรมาประทานพร และจะได้ขอพรจากพระจันทรเทพบุตร โดยการนำเงินจำนวนหนึ่งเท่าที่ท่านเตรียมมา โดยเงินจำนวนนี้ให้ตั้งใจอธิษฐานว่าจะไม่ใช้ 1 ปี จะกี่บาทก็ตามทีแล้วแต่สะดวกเอามาใส่ไว้ในมือ เพื่อให้อาบแสงเพ็ญทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และให้โดนน้ำมหาพุทธมนต์ที่เสกท่ามกลางแสงจันทร์เพ็ญและน้ำมนต์ 76 จังหวัด เพื่อให้เป็นพลังในการดูดเงิน ดูดทอง เรียกเงิน เรียกทอง และเมื่อนำเงินที่นำมาเข้าพิธีนี้นำไปไว้ในกระเป๋า ในเซฟที่บ้าน ก็จะทำให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองตลอดทั้งปี จนครบวันเพ็ญเดือน12 ปีหน้า

ก็ขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายได้ร่วมพิธีดังกล่าว อนึ่งจะร่วมพิธีโดยร่วมกับคณะทัวร์เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดโดยบริษัท ร.ศ.221 แทรเวล จัดไปก็ได้ หรือจะเดินทางไปด้วยตนเอง พิธีเริ่มตั้งแต่ประมาณ 5 โมงเย็น เพื่อจะได้ไปจารึกชื่อในผ้าห่มที่จะห่มองค์พระปรางค์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธี จะร่วมบุญตามกำลังศรัทธา หรือจะไปร่วมพิธีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ ด ๆ ก็ได้ ทุกท่านที่ร่วมพิธี จะได้รับสิ่งของที่เป็นมงคลจากสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ โหรฟันธง อย่างถ้วนถึงทุกท่าน ถือว่าเป็นพิธีอันเป็นมหามงคล และวัตถุมงคลที่จะแจกนั้น ยังไม่บอกว่าเป็นอะไร แต่จะนำมาเสกผ่านแสงจันทร์เพ็ญ และผ่านพิธีนั่งปรกอธิษฐานโดยพระเถราจารย์อย่างเข้มขลัง เพื่อให้เป็นพลังคุ้มครองรักษา ก็ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลนี้ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ร.ศ.221 แทรเวล โทร.0-2938-9145 , 084-331-3535 , 084-331-3737

การได้ร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลนี้ ถือว่าเตรียมพร้อมที่จะได้ต่อสู้กับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปีพุทธศักราช 2552 ตามการคำนวณของบรรดาโหราจารย์ต่าง ๆ เมื่อท่านทั้งหลายได้อาบน้ำพุทธมนต์แล้ว จะได้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ มีการประสิทธิ์ประสาทพร มีการปลุกเสกตัวเอง เพื่อให้เป็นมหามงคลแก่ชีวิต ได้มีโอกาสทำบุญกัณฑ์เทศก์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่อดีตบุรพกษัตราธิราช ท่านทั้งหลายจะได้รับบารมีจากดวงพระวิญญาณอดีตบุรพกษัตราธิราช และทวยเทพเทวาคุ้มครองรักษาไปตลอดปี ก็ขอเชิญมาร่วมพิธีนี้โดยถ้วนหน้ากัน

ภาคพิธีกรรมที่ทุกท่านสามารถมาร่วมพิธี ประกอบด้วย
1. พิธีห่มผ้าองค์พระปรางค์ เพื่อถวายบูชาคุณต่อพระพุทธเจ้า 56 พระธรรม 38 และพระสงฆ์ 14 รวม 108 และได้ร่วมจารึกชื่อบนแผ่นผ้าที่ใช้ห่มพระปรางค์ เพื่อให้เป็นพลังคุ้มครองรักษาประเทศชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ และทุกท่านที่ร่วมพิธี พี่น้องปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า กรุณาเดินทางมาร่วมพิธีก่อน 17.00 น. เพื่อจะได้จารึกชื่อบนผ้าห่ม เพื่อห่มองค์พระปรางค์
2. ร่วมพิธีตั้งกัณฑ์เทศก์ โดยทางเจ้าหน้าที่จะมีองค์กัณฑ์เทศก์หลัก และองค์กัณฑ์เทศก์รองอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีเจ้าคุณพระสุนนทรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ แสดงธรรมเทศนาเรื่อง พรหมวิหารสี่ ถวายแด่ดวงพระวิญญาณอดีตบุรพกษัตราธิราช และเป็นมหากุศลที่จะเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลาย ผู้ร่วมกัณฑ์เทศก์สามารถร่วมบุญได้ 1.ตามกำลังศรัทธา 2.ร่วมตั้งกัณฑ์เทศก์ 1,000 บาท จะได้พระชัยวัฒน์ เนื้อนวโลหะ แก่ทองคำ
3. ร่วมพิธีประพรมน้ำมหาพุทธมนต์ธรณีสาร เพื่อขับไลเสนียดจัญไร เคราะห์และภัย คนที่ถูกทำของ โรคลมเพลมพัด โรคเวรโรคกรรมทั้งหลาย โดยพระครูภาวนาโสภณ ประกอบพิธีประพรมน้ำมนต์ธรณีสารให้ท่านทั้งหลายที่ร่วมพิธี
4. พิธีเสกน้ำมหาพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ 9 รูปในจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และลพบุรี และมีพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตอีก 4 รูป เพื่อให้เป็นน้ำมหาพุทธมนต์ เสกท่ามกลางแสงจันทร์เพ็ญ และจะได้ประพรมน้ำขณะประกอบพิธี
5. ร่วมพิธีปลุกเสกธนบัตรอาบแสงสุริยันจันทรา เพื่อให้เป็นพลังที่จะขอเงินจากพระจันทร์ ให้พกติดไว้ประจำตัว ประจำบ้าน ที่ทำงาน เพื่อใช้เป็นพลังที่จะดูดทรัพย์ ให้เกิดความร่ำรวม มีโชคมีลาภ มีสภาพคล่องทางการเงินไปตลอด 1 ปี
6. ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เช่น หลวงพ่อพระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโต หลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระกริ่ง เทวรูปศักดิ์สิทธิ์ บรมรูปของอดีตบุรพกษัตราธิราชเจ้า เพื่อนำน้ำที่สรงนั้นมาร่วมเสกท่ามกลางแสงจันทร์ให้เป็นน้ำมหาพุทธมนต์ ประพรมแก่ผู้ร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน


Writer :Mr.Chanok, Date : 06-11-2008 03:25:05

กำหนดการ
พิธีพุทธา เทวาภิเษก ฤกษ์มหามงคล ประพรมน้ำพุทธมนต์ ใต้แสงจันทร์ วันเพ็ญ เดือน ๑๒
วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

****************************************************************

เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีห่มผ้าองค์พระปรางค์ ถวายบูชาคุณพระพุทธเจ้า ๕๖ พระธรรม ๓๘ พระสงฆ์ ๑๔ รวม ๑๐๘
เพื่อพิทักษ์รักษาคุ้มครองประเทศชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ และพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
- ให้ทุกท่านได้ร่วมทำบุญเขียนชื่อ นามสกุล เพื่ออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย บนผ้า
- จับผ้าเพื่อแห่ไปห่มองค์พระปรางค์ โดย พระครูภาวนาโสภณ และ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ นำ
เริ่มพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์
- จนท.เชิญ อ.ลักษณ์ จุดเทียน ธูปหน้าเครื่องสังเวย,ตัวแทนปักหางธูปที่เครื่องสังเวย
- พระครูภาวนาโสภณ วัดป่าธรรมโสภณ อ่านโองการบูชาฤกษ์ ทำน้ำมนต์ธรณีสาร
- พระครูภาวนาโสภณ ประพรมน้ำมนต์ธรณีสาร ณ มณฑลพิธีฯ
- พระครูภาวนาโสภณ นำบูชา / อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ ประกาศฟ้า ประกาศดิน
เวลา ๒๐.๐๐ น. มีพระธรรมเทศนา โดย.ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมาภรณ์ ในเรื่อง “พรหมวิหารสี่”และ “อานิสงส์แห่งการอาบน้ำเพ็ญ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณอดีตบุรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์
- อ.ลักษณ์ อาราธนาศีล / พระสงฆ์ให้ศีล / อ.ลักษณ์ อาราธนาธรรม
- ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมาภรณ์ แสดงธรรม
- ประธานฯ ถวายเครื่องกันณ์เทศน์ / พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานฯ กรวดน้ำรับพร
เวลา ๒๒.๐๐ น. พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ (เสกน้ำในขันสาคร กลางแจ้ง)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดย.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป (มนต์พระปริตรและธัมมะจักฯ)
- ได้ฤกษ์ ประธานฯ เจิมเทียนมหามงคลเสริมชะตาชีวิต ในขันสาครทั้ง ๓ ใบ / จุดเทียนชัย
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป สวดคาถาจุดเทียนชัย
- อ.ลักษณ์ อาราธนาพระปริตร / พระสงฆ์รูปที่ ๓ ชุมนุมเทวดา
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
- จนท.นิมนต์พระเถราจารย์ นั่งปรกเริ่มบริกรรม
- ได้ฤกษ์ดับเทียนชัยในขันสาคร / พระสงฆ์สวดคาถาดับเทียนชัย
เวลา ๒๔.๐๐ น พิธีอาบน้ำเพ็ญ
- จนท.นิมนต์พระครูภาวนาโสภณ ทำพิธีอาบน้ำเพ็ญ ให้กับประธานฯ และผู้ร่วมงานในมณฑลพิธี
- พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
- ประธานฯ และ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานฯ และ แขกผู้มีเกียรติ กรวดน้ำรับพรเสร็จพิธี


Date : 06-11-2008 03:25:05

ฤกษ์มหามงคล วันพระจันทร์เพ็ญ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
บทความโดยลักษณ์ เรขานิเทศ โหรฟันธง

ผมต้องเขียนบทความนี้ขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ หนึ่งจะมีพระจันทร์เพ็ญ ในเดือน ๑๒ และเป็นวันที่สำคัญ เป็นวันที่มีนัดหมายกันโดยชาวพุทธทั้งหลายโดยถ้วนหน้าว่า “เป็นวันลอยกระทง” ในทางโหราศาสตร์นั้น ก็ต้องมีเรื่องราวอันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระจันทร์ มาบอกกล่าวให้ท่านได้รู้ได้ทราบ ในฐานะที่ผมก็เป็นครูบาอาจารย์ในสายโหราศาสตร์ ที่พอจะมีความรู้อยู่บ้างในเรื่องของจันทร์เพ็ญ ที่ผ่านมาผมก็ได้ให้ความรู้เรื่องวันจันทร์ดับ หรือวันขอเงินจากพระจันทร์ ซึ่งในวันจันทร์เพ็ญนั้น มีจุดที่น่าสังเกตอย่างไร และจะเกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร จะได้อธิบายขยายความเป็นลำดับต่อไป

ปีนี้ตามกาลโยค วันพุธนั้นถือว่าเป็นวันธงชัย คือวันดี แสดงว่าวันจันทร์เพ็ญ เดือน ๑๒ ปีนี้ ตรงกับวันธงชัย ก็ต้องฟันธงว่า วันธงชัย วันดี ประกอบฤกษ์พิธีอันเป็นมงคล เสริมดวงชะตาให้มีความสำเร็จดังที่ปรารถนา จะสำเร็จโดยเร็วพลัน ฟันธง... เพราะฉะนั้น นี่เป็นบทสรุปที่จะสรุปความได้อย่างง่าย ๆ

พระจันทร์ นั้นมีจุดและเรื่องราวที่น่าสนใจ กล่าวคือ พระจันทร์ตามคติทางโหราศาสตร์ ในคัมภีร์เฉลิมไตรภพ ได้กล่าวและอธิบายเรื่องการกำเนิดของพระจันทร์ว่า พระจันทร์เป็นเทพยดาอัฏฐเคราะห์ พระอิศวรผู้เป็นเจ้า ทรงสร้างขึ้นมาจากนางฟ้า ๑๕ องค์ มีสีกายสีขาวนวลหรือเหลือง วิมานสีแก้วมุกดา ทรงม้าเป็นพาหนะ ตามตำรามหาทักษาพยากรณ์ได้กล่าวว่า พระจันทร์ได้อุบัติขึ้นแล้ว ก็เคลื่อนจากทิศใต้ อันเป็นทิศที่มีธาตุน้ำประจำอยู่ โดยให้เหตุผลว่า ชีพทั้งหลายมีสภาพต้องเกิดจากน้ำ ดาวเคราะห์ทั้งมวล จึงเป็นไปตามสภาวะธรรม จึงต้องเกิดจากน้ำ คือเกิดทางทิศใต้ เมื่อพระจันทร์กำเนิดจากทิศใต้ (ทักษิณ) ในระยะที่ ๑ จึงโคจรโดยทักษิณาวรรตน์ทิศในระยะหนึ่ง จนถึงทิศบูรพา(ตะวันออก) เป็นระยะที่ ๑๕ แล้วครอบครองทิศนั้น จึงมีกำลัง ๑๕

โบราณกาลครูโหรได้กล่าวว่า “โอม..สสิเทว ข้าแต่องค์เทพนิสากร งามบวรเศวตรังษี ข้าขออัญชลีแด่พระองค์ อันเสด็จทรงอัศวราชเป็นทิพยอาสน์มโนมัย พรรณวิลัยขาวสะอาด พัสตราประสาธน์เศวตวรรณ” องค์พระจันทร์นั้นยังเป็นดาวที่สำคัญ เป็นประธานฝ่ายสตรี หรือเป็นตัวแทนของแม่ทั้งหลาย ส่งผลภายในร่างกายมนุษย์ น้ำเกิดจากพระจันทร์ เพราะพระจันทร์ดึงดูดน้ำ ระบบเลือดในร่างกาย ระบบหมุนเวียนขับถ่ายในร่างกาย ล้วนเกิดจากพลังดึงดูดของพระจันทร์ แต่พระอาทิตย์นั้น ส่งผลต่อภายนอก เช่น ฤดูกาล ลม ฝน พระอาทิตย์ทำให้เกิดกลางวัน และกลางคืน พระอาทิตย์ และพระจันทร์ จึงเป็นสิ่งที่คู่กัน ที่เรียกว่า สุริยันจันทรา พระจันทร์นั้นยังเป็นประธานของดาวเคราะห์ในภาคกลางคืน เรียกว่า นิสากร พระอาทิตย์เป็นประธานของดาวเคราะห์ภาคกลางวัน เรียกว่า ทิวากร พระจันทร์นั้นเป็นดาวประจำตัวของคนที่เกิดราศีกรกฎ ราศีกรกฎจึงเป็นราศีสตรีเพศ เป็นลักษณะของมารดา และผู้ยิ่งใหญ่ ชี้ยศศักดิ์ฝ่ายหญิง เช่น นางพญา สตรีสูงศักดิ์ และการปกครองบ้านเรือน

และในขณะที่พระจันทร์ตามหลักดาราศาสตร์นั้น เป็นดาวที่โคจรอยู่รอบโลกของเรา และโคจรอยู่รอบดาวอีกหลาย ๆ ดวง พระจันทร์ทำมุม ๐ องศา และ ๑๘๐ องศากับพระอาทิตย์ และโลกนั้น พึงสังเกตว่าโหราจารย์เรียกจันทร์ในสองลักษณะว่า จันทร์ดับ และจันทร์เพ็ญ “จันทร์ดับ” คือตำแหน่งระยะแก่สุดของข้างแรม เป็นขณะที่พระจันทร์โคจรร่วมกับพระอาทิตย์ ในตำแหน่งนี้ โหราจารย์ถือว่า เป็นวันจันทร์ดับ ผมก็ใช้วันจันทร์ดับนี้แหละ กำหนดให้เป็นวันที่ขอเงินจากพระจันทร์ หรือวันประกอบการอธิษฐานเอาเงินเป็นตัวเชื่อมที่จะขอเงินจากพระจันทร์ ซึ่งเดือนหนึ่งจะมีแค่วันเดียว ซึ่งผมจะได้กล่าวในลำดับต่อไป และปลายปีนี้ ในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม จะเป็นวันจันทร์ดับ หรือวันขอเงินจากพระจันทร์ ผมจะประกอบพิธีใหญ่เพียงปีละครั้งเท่านั้น ก็หวังว่าท่านจะมีโอกาสเข้าร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลนี้ ที่ผ่านมาส่วนมากผู้ร่วมพิธีนั้น มักประสบโชคประสบชัย หรือมีโชคลาภแบบไม่คาดฝัน ส่วนวันจันทร์เพ็ญนั้น ตำแหน่งจันทร์เพ็ญนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ก็ขอแยกหัวข้อกล่าวดังนี้

ตำแหน่งจันทร์เพ็ญ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑


วันจันทร์เพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีชวด ตำแหน่งของจันทร์เพ็ญนี้ เป็นระยะสุดท้ายของข้างขึ้น ขณะที่พระจันทร์โคจรเล็งกับพระอาทิตย์ในจักรราศี โหราจารย์ถือว่า ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งศุภเคราะห์ เป็นความจริงที่จันทร์นี้ไปเพ็ญอยู่ที่ใด ถ้าเป็นจุดที่ก่อให้เกิดลาภะของบุคคล ก็จะก่อให้เกิดอิทธิพลต่อโชคลาภของคน ๆ นั้น จุดเพ็ญของจันทร์นี้ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ตรวจตามมุมของดวงดาว ปรากฏว่า พระอาทิตย์ โคจรอยู่ราศีตุลย์ พระจันทร์ โคจรอยู่ราศีเมษ มีตำแหน่งเป็นจันทร์เพ็ญในวันดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อคนใน ๑๒ ราศีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคนที่เกิดในราศีเมษ ราศีตุลย์ คนที่เกิดในราศีธนู ราศีเมถุน ราศีกรกฎ ราศีสิงห์ ราศีมังกร และราศีกุมภ์ จะได้รับอิทธิพลในวันพระจันทร์เพ็ญนี้อย่างเต็ม ๆ คือ ประกอบให้เกิดโชคลาภ หน้าที่การงาน ความสุข ความสำเร็จ ความรัก หากได้ร่วมพิธีอันเป็นมหามงคล ได้อาบแสงจันทร์ ได้นำเอาน้ำที่อาบแสงจันทร์ หรือนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้อาบแสงจันทร์ และได้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ครบตามประเพณีโบราณ จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลยิ่งนัก จะเกิดเป็นพลังที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตได้อย่างแน่นอน

และคนที่เกิดในราศีพฤษภ ราศีกันย์ ราศีพิจิก ราศีมีน ใน 4 ราศีนี้ หากร่วมพิธีดังกล่าว ที่ร้ายก็บรรเทากลายเป็นดี ที่ดีก็จะดีคงที่ไม่ได้มากมาย แต่ถือว่าเป็นจุดที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของทุกท่าน หากท่านใดก็ตามที ได้อยู่ร่วมในพิธีอันเป็นมหามงคล คือ ประกอบด้วยพิธีฝ่ายพุทธ ได้แก่ พระสงฆ์เจริญมนต์พระปริตร เจริญพระธรรมเทศนา ถวายแด่อดีตบุรพกษัตรา ทวยเทพยดา โดยเฉพาะพระอาทิตย์ พระจันทร์ เทวดานพเคราะห์ทั้ง 9 องค์ และเทวดาผู้รักษาประเทศชาติ พระศาสนา และเทวดาผู้รักษาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงได้มีพิธีเสกพุทธาภิเษกน้ำมหาพุทธมนต์ เพราะพระจันทร์นั้นเกี่ยวข้องกับน้ำ ปลุกเสกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในวันดังกล่าวนี้ ปีนี้ ผมได้นำเอาพระชัยแสงจันทร์ มาปลุกเสกแจกให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมในพิธี และมอบให้ทุกท่านที่ร่วมติดกัณฑ์เทศก์ และนำเงินถวายพระคุณเจ้า เป็นกำลังในการไปสืบทอดอายุพระศาสนา และได้นำเอาพระกริ่งรุ่นต่าง ๆ มาอาบน้ำพุทธมนต์ใต้แสงจันทร์วันเพ็ญ เพื่อให้เกิดเป็นน้ำมหาพุทธมนต์ เป็นน้ำที่ผ่านจากการอาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น อาบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อาบเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ และอาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคลอีกมากมาย เมื่อนำมาประพรมตัว หรือนำมาผสมน้ำแล้วใช้อาบตัว ก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้นั้นได้เป็นอย่างดี

และที่สำคัญ คือสิ่งที่ยากแก่การพยากรณ์ว่า อิทธิพลของพระจันทร์ยังมีความแรงเป็นอย่างยิ่ง แรงถึงขนาดเป็นจริงตามตำราโบราณว่า วันจันทร์เพ็ญนั้น สามารถลบล้างอิทธิพลชั่ว เคราะห์ร้าย ภัยร้ายได้ ถ้าหากในวันนั้นพระจันทร์ทรงกลด จะมีอิทธิพลอย่างแรงกล้า ก็ต้องรอดูกันว่า ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ปีนี้ จะเกิดพระจันทร์ทรงกลดหรือไม่ และประกอบกับจะมีพลังให้มีแขกต่างบ้านต่างเมืองมาเยือน ก็เป็นจริงเพราะตอนนี้ที่จ.สุโขทัย โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์ ก็จะมีชาวต่างชาติหลายชาติมาจองที่ จนคนไทยแทบจะไม่มีที่เข้าไปรับชมแสงสีเสียงงานของจังหวัด ผมจึงแยกออกมาจัดพิธีอย่างนี้ที่เมืองศรีสัชนาลัย ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง หรือวัดพระปรางค์ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เพื่อให้ประชาชนท้องถิ่น จังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสมาร่วมพิธี และประกอบพิธีสำคัญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2938-9145 , 084-331-3535 ,084-331-3737

และในวันงานผมได้นำเอาจตุคามรามเทพ รุ่นสัจจะอธิษฐานบุโรพุทโธ ซึ่งมีตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ ตำแหน่งเกษตร ซึ่งมีพระจันทร์เป็นเกษตรในองค์จตุคามนั้น ตำแหน่งมหาอุจจ์ ก็มีพระจันทร์เป็นมหาอุจจ์ในองค์จตุคาม ตำแหน่งราชาโชค ก็มีพระจันทร์เป็นราชาโชคในองค์จตุคาม และตำแหน่งมหาจักร ก็มีพระจันทร์เป็นมหาจักรในองค์จตุคามนั้น พระจันทร์ได้ตำแหน่งทุกตำแหน่งทั้ง 4 องค์นี้ ผมจะนำมาแจกให้แก่ทุกท่านที่ร่วมพิธี ส่วนจะได้ตำแหน่งใด ก็แล้วแต่บุญวาสนา ซึ่งจะมีเอกสารอธิบายความหมายของตำแหน่งต่าง ๆ ให้ทุกท่านที่ได้ครอบครอง แต่ถ้าใครมีเก็บไว้ได้ครบทั้ง 4 องค์ 4 ตำแหน่าง ก็จะเป็นมหามงคลอันสูงสุดที่ได้ตำแหน่งจันทร์ที่เด่นชัดใน 4 ตำแหน่ง ซึ่งยากยิ่งแม้แต่บุคคลใดที่เกิดในโลกนี้ ก็จะไม่มีดาวจันทร์ได้ทั้ง 4 ตำแหน่ง เพราะต้องเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น ตามการกำหนดของวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิดนั่นเอง

เพราะฉะนั้น ฤกษ์มงคลอย่างนี้ ที่อธิบายด้วยความหมายหรือปรัชญาทางโหราศาสตร์อย่างนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาของปัจเจกชนคือ ประชาชนที่ร่วมพิธี และได้ผ่านพิธีสาธยายมนต์พระปริตรของพระคุณเจ้า ทำน้ำมหาพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางแสงจันทร์ ประกาศสัตยาอธิษฐาน ตั้งกัณฑ์เทศน์ นิมนต์พระคุณเจ้าเทศน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณอดีตบุรพกษัตรา และทวยเทพยดา โดยเฉพาะชั้นพรหม ตลอดจนจะมีพิธีการห่มผ้าพระปรางค์ ขอขมากรรมต่อแม่พระคงคา และร่วมกันประกาศสัจจะอธิษฐานขอพรอันประเสริฐที่จะให้เกิดขึ้น ขอให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น กำลังแห่งศรัทธาเกิดจากสามัคคีของทุกท่าน หวังว่าจะเป็นกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้ดีขึ้น มีความสุข ความเจริญขึ้นและเปลี่ยนแปลงประเทศชาติให้พบแต่ความสุข ความเจริญ ความร่มเย็นเป็นสุข ความสงบ ความสามัคคีเป็นลำดับต่อไป ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันอนุโมทนา ฝากเรื่องราวอย่างนี้ไว้เป็นข้อมูลที่สำคัญ สำหรับผู้ที่มาร่วมพิธีในวันดังกล่าว


Date : 06-11-2008 03:25:05

ติดตามรับฟังได้ตลอดพิธีที่ www.fm100online.com


Date : 06-11-2008 03:25:05Counter :15116 [Start : 26/April/2007]