พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตัก 20 นิ้ว
ชื่อ พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง
วัสดุ สำริด
ศิลปะ เชียงแสนยุคกลาง
ขนาด หน้าตัก 20 นิ้ว
อายุ ราวพุทธศตวรรษที่ 22

สภาพ ดินไต้ฐานหายไปบางส่วนมีผุจากด้านในออกมาเนื่องจากองค์พระหล่อมาค่อนข้างจะบางและมีความชื้นสะสมอยู่ในชั้นของดินหุ่น

Writer :Mr.Chanok, Date : 12-11-2011 02:44:14

ปิดรายการครับ

Date : 12-11-2011 02:44:14Counter :15116 [Start : 26/April/2007]