เครื่องถ้วยสุโขทัย เป็นจานลายปลาน้ำเคลือบสีน้ำตาลขนาด 6 นิ้ว
เครื่องถ้วยสุโขทัย เป็นจานลายปลาน้ำเคลือบสีน้ำตาลขนาด 6 นิ้ว

Writer :Mr.Chanok, Date : 08-12-2012 03:07:28Counter :15116 [Start : 26/April/2007]