พระศรีสามเมือง
พระพุทธรูปสำคัญที่ประชาชนผู้คนที่ผ่านไปมาที่ดอยขุนตาลต่างพากันกราบไหว้สักการะ

Writer :Mr.Chanok, Date : 17-11-2008 09:53:11


พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปสำริด ขนาดใหญ่ ราว 60 นิ้ว ลงรักปิดทอง

Date : 17-11-2008 09:53:11


พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปสำริด ขนาดใหญ่ ราว 60 นิ้ว ลงรักปิดทอง

Date : 17-11-2008 09:53:11Counter :15116 [Start : 26/April/2007]