เที่ยวปักกิ่งช็อปของโบราณ
Panjiayuan โบราณวัตถุตลาด (潘家园)

แหล่งขายของเก่าเลื่องชื่อตั้งอยู่ทางตะวันตกของสะพาน Panjiayuan และทิศใต้ของถนนวงแหวนตะวันออกที่สามตลาด Panjiayuan โบราณวัตถุเป็นตลาดโบราณของกรุงปักกิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดเพิ่มขึ้นจากจุดเริ่มต้นต่ำต้อยของมันเป็นตลาดนัดในช่วงต้นปี 1990 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

Writer :Mr.Chanok, Date : 03-04-2013 04:14:53Counter :15116 [Start : 26/April/2007]