พระพุทธรูปรัตน์โกสินทร์ ขนาดสามนิ้ว องค์ที่ 3
พระพุทธรูปรัตน์โกสินทร์ ขนาดสามนิ้ว องค์ที่ 3

Writer :Mr.Chanok, Date : 27-01-2014 06:36:15

พระเครื่องแบ่งให้เช่า**หลังจากตรวจสอบพระโดยละเอียดแล้ว** ผู้เช่าสามารถ แสดงเจตนาในการเช่าโดยโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ได้ ที่โทรศัพท์หมายเลข 08 1672 8899
หรือส่งอีเมล์ แจ้งที่ nokkiller@hotmail.com

โดยโอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด บัญชีออมทรัพย์เ
ลขที่ 431-031761-7
ชื่อ ชนก หล้านามวงศ์

พระจะจัดส่งโดยระบบ EMS ลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการทั่วประเทศหรืออาจมารับพระได้ด้วยตัวเองก็ได้


Date : 27-01-2014 06:36:15Counter :15116 [Start : 26/April/2007]