การซ่อมแซมพระพุทธรูป สำริด ขนาดใหญ่
การซ่อมแซมพระพุทธรูป สำริด ขนาดใหญ่ พระพุทธสิริมารวิชัย พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยที่เก่าแก่ แต่เดิมชาวสุโขทัยเรียกท่านว่า “หลวงพ่องาม” หรือ “หลวงพ่อสุโขทัย” แต่เดิมเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดใหม่ ในเมืองเก่าสุโขทัย ก่อนจะถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดราชธานี แต่ต่อมาในปี 2511 ได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นในเมืองสุโขทัย ทำให้พระพุทธรูปองค์นี้หักพังเสียหายเป็นชิ้นๆ จึงได้นำมาเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง ในเมืองเก่าสุโขทัย


Writer :Mr.Chanok, Date : 31-03-2014 07:06:51


(ในภาพ คือช่างบุญมากำลังต่อเติมชิ้นส่วนพระพุทธรูป) ต่อมาทางกรมศิลปากร ธนาคารไทยพาณิชย์ และจังหวัดสุโขทัยจึงได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมหลวงพ่องามขึ้นใหม่ รวมทั้งสร้างหอพระที่ประดิษฐานให้แก่พระพุทธรูป เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 ชันษา ในวันที่ 12 ส.ค. 2535 และเป็นที่น่ายินดียิ่งของชาวสุโขทัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธสิริมารวิชัย เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2535 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของพระพุทธรูป ว่า “พระพุทธสิริมารวิชัย” ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าผู้ชนะมารด้วยสิริ


Date : 31-03-2014 07:06:51


ในวันนี้ชาวสุโขทัยจึงได้พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกลับคืนมาเป็นมิ่งขวัญอีกครั้ง อีกทั้งใครที่ได้มากราบองค์พระพุทธสิริมารวิชัย ก็ยังจะได้ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมอันงดงามของหอพระพุทธรูปแห่งนี้ที่สร้างขึ้นตามแบบสุโขทัย ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนลงบนผืนผ้าใบแล้วนำไปติดบนผนังซึ่งเป็นเทคนิคสมัยใหม่ที่ทำให้รูปเขียนคงทน ซึ่งภาพจิตรกรรมเหล่านั้นมีทั้งเรื่องราวพุทธประวัติตอนมารวิชัย มีภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย ทั้งด้านศาสนา การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนั้นยังมีภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์พระพุทธสิริมารวิชัยอีกด้วย


Date : 31-03-2014 07:06:51


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธสิริมารวิชัย เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2535 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของพระพุทธรูป ว่า “พระพุทธสิริมารวิชัย” ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าผู้ชนะมารด้วยสิริ ยังความปิติ และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นยิ่ง อันสูงยิ่งแก่ชาวสุโขทัยทั้งมวลจวบจนปัจจุบันสมัย ผู้เขียนเองเมื่อได้ฟังช่างบุญมา (บุญมาศิลป์ สุโขทัย) เล่าให้ฟังยังปลื้มปิติไปด้วย

Date : 31-03-2014 07:06:51


ในภาพ ช่างบุญมา กำลังปะแผ่นขี้ผึ้ง เพื่อการหล่อซ่อมแซมพระพุทธรูป ในนามของอะมูเล็ตวัน และดีวีไทยทูดอทคอมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าชมครับ

Date : 31-03-2014 07:06:51Counter :15116 [Start : 26/April/2007]