พระพุทธรูปสุโขทัย ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 52 ซม สูง 82 ซม วัสดุสำริด
ชื่อ พระพุทธรูปสุโขทัย ปางมารวิชัย
ขนาด หน้าตักกว้าง 52 ซม สูง 82 ซม
วัสดุ สำริด
อายุ ราวพุทธศตวรรษที่ 23


โดยภาพรวมแล้วจะพบว่าอาณาจักรสุโขทัย เป็นอาณาจักรที่สงบร่มเย็น ประชาชนกินดีอยู่ดี มีฐานะทางเศรษฐกิจดี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ถึงแม้ว่าในช่วงต้นสมัย ซึ่งเป็นช่วงที่กอบกู้เอกราชจากข้าศึก เป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อ จะมีการสงครามมาเกี่ยวข้องอยู่บ่อยครั้ง แต่พอมาถึงสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วบ้านเมืองอยู่ในภาวะสันติสุข เนื่องจากพระองค์ทรงดื่มน้ำร่วมสาบานเป็นพระสหายกันกับพระเจ้าเม็งรายกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา พระยางำเมือง กษัตริย์แห่งอาณาจักรพะเยา ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ จนมาถึง สมัยของพระธรรมราชาที่ 1หรือที่รู้จักกันดีว่า พระเจ้าลิไท ทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ถึงกับทรงออกผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ทรงเล่าเรียนศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนแตกฉาน และได้ทรงนิพนธ์หนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นวิทยานิพนธ์เล่มแรกในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า เตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงนั่นเอง

จะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงทำการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี และบ้านเมืองไม่ค่อยมีการสงครามมากนักบ้านเมืองสงบร่มเย็นเป็นสุข จึงทำให้สกุลช่างสุโขทัยมีเวลาถ่ายทอดอุดมคติ ผ่านทางการสร้างพระพุทธรูปได้อย่างเต็มที่ สร้างสรรค์งานด้วยจิตวิญญาณ ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าจึงทำให้พระพุทธรูปสมัยนี้มีลักษณะเฉพาะตัวมีความวิจิตรงดงามมาก พระพุทธรูปในสมัยนี้เป็นที่ยกย่องทั่วไปว่า เป็นพระพุทธรูปที่สวยสดงดงามมากที่ในประเทศไทย เช่น พระพุทธชินราช พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น

Writer :Mr.Chanok, Date : 19-06-2014 07:05:04


โชว์อย่างเดียวครับ

Date : 19-06-2014 07:05:04Counter :15116 [Start : 26/April/2007]