พระสาวกศิลปะพุกาม ยุคเก่าราวพุทธศตวรรษที่ 21 วัสดุไม้แกะลงสี
พระสาวกศิลปะพุกาม ยุคเก่าราวพุทธศตวรรษที่ 21 วัสดุไม้แกะลงสี งดงามมากคงเค้าโครงและภาพลักษณ์ ของชาวรามัญในศตวรรษนั้นได้อย่างครบถ้วน

Writer :Mr.Chanok, Date : 29-11-2014 07:45:06

เมืองพุกาม สถาปนาโดย พระเจ้าอโนรธา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิระวดี แต่ปัจจุบันเหลือเพียงกำแพงเมืองด้านในและด้านตะวันออกเท่านั้น กล่าวกันว่า จำนวนเจดีย์ที่แท้จริงนั้นมีเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 องค์ ซึ่งถือว่าค่อนข้างยิ่งใหญ่มากเมื่อเทียบกับจำนวนเจดีย์ในปัจจุบัน ที่แม้จะต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา แต่เจดีย์ที่ยังคงอยู่นั้นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เนื่องจากพุกามเป็นเขตแห้งแล้ง ทำให้เจดีย์ไม่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติใดๆ อีกทั้งชาวพม่าก็ถือคติไม่ทำลายเจดีย์อย่างเคร่งครัด อาณาจักรพุกาม นั้น มีความเจริญสูงสุดในพุทธศตวรรษที่16 ถือได้ว่า เป็นยุคทองของอาณาจักรพุกาม เพราะกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ล้วนมีความศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก กษัตริย์หลายพระองค์นิยมสร้างเจดีย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลในรัชกาลของพระองค์ จนทำให้เมืองพุกามขึ้นชื่อว่า เป็นดินแดนแห่งทะเลเจดีย์4,000องค์ อาณาจักรนี้ล่มสลาย เพราะการบุกรุกเข้าทำลายของกองทัพมองโกลที่นำโดย กุ๊บไลข่าน (Kublai Khan) ในปี พ.ศ. 1830

Date : 29-11-2014 07:45:06

เมื่อ อาณาจักรพุกามล่มสลายลง ดินแดนแห่งนี้จึงแตกออกเป็นอาณาจักรต่างๆ หลายอาณาจักรคือ เมืองหงสาวดี กลับไปเป็นของชาวมอญ เมืองอังวะ (Innwa) ก็ถูกครอบครองโดย ชาวไทยใหญ่ ในรัฐฉาน เกิดสงครามระหว่างอาณาจักรมากมายหลายต่อหลายครั้ง ดังนั้น 200 กว่าปีต่อมา ชาวพม่าจึงได้รวบรวมชนชาติเดียวกันให้เป็น อาณาจักรตองอู(Taungoo) ขึ้น โดยมีกษัตริย์ที่สำคัญและมีอำนาจมากในยุคนี้ก็คือพระเจ้าบุเรงนอง(King Bayinnaung) ในสมัยของพระเองค์นี้เอง ที่กรุงศรีอยุธยาต้องสูญเสียเอกราชให้แก่พม่าครั้งแรก แต่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทยก็ได้กอบกู้อิสระภาพคืนมาได้ จนเมื่อจุดจบของอาณาจักรมาถึง อาณาจักรตองอูนั้นต้องแตกสลายไป เพราะต้องรับกับศึกสงครามรอบด้านทั้งจากอยุธยา มอญ และชาวยะไข่(Rakhine) อันเป็นจุดสิ้นสุดยุคแห่งความรุ่งเรืองไว้แค่นั้น

Date : 29-11-2014 07:45:06Counter :15116 [Start : 26/April/2007]